Till startsida
Webbkarta
Starta eller stoppa snurran

Forskning om globala samhällsutmaningar

FORSKNING: Göteborgs universitet bygger upp sex starka forskningscentrum med utgångspunkt i viktiga och aktuella samhällsfrågor. Satsningen, UGOT Challenges, är på sammanlagt 300 miljoner kronor och utgår från att det krävs stark tvärvetenskaplig forskning för att lösa samtidens globala samhällsutmaningar. Forskare från JMG är involverade i två av sex forskningscentrum som har blivit tilldelade medel.
Läs mer

Svenska medier inte längre bäst i klassen

JÄMSTÄLLDHET: En fjärdedel (24%) av de som syns och hörs i det globala nyhetsflödet är kvinnor. I svenska medier utgör kvinnor en tredjedel (31%) av de som kommer till tals. Många länder har därmed ett betydligt mer könsbalanserat nyhetsutbud än Sverige. Det visar rapporten Räkna med kvinnor 2015 som lanserades den 23 november.
Läs mer

JMG:s samverkande enheter

SOM-institutet logotyp
Nordicom logotyp