Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Annika Bergström

Senior lecturer

Annika Bergström
Senior lecturer
Academic degree: Docent
annika.bergstrom@jmg.gu.se
+46 31 786 5178
0709-233761

Postal Address: Box 710, 40530 Göteborg
Visiting Address: Seminariegatan 1B , 41313 Göteborg


Journalism Media and Communication (More Information)
Box 710
405 30 Göteborg
www.jmg.gu.se
jmg@jmg.gu.se
Fax: +46 31 786 4950

Visiting Address: Seminariegatan 1 B , 405 30 Göteborg

About Annika Bergström


Introtext

Research Areas

Text

Current Research Project

Text

Completed Research Project

Text

Teaching

Text

Latest publications

Digital equality and the uptake of digital applications among seniors of different age
Annika Bergström
Becoming old in the age of mediatization Conference. Copenaghen, Denmark: 31 october - 1 november, Conference contribution 2016
Conference contribution

Värmländska nyhetsvanor 2014
Lennart Weibull, Annika Bergström
Norell, P O, Nilsson, L (red) Värmländska utmaningar, Göteborg, Karlstad Universiy Press/SOM-institutet vid Göteborgs universitet, Chapter in book 2016
Chapter in book

Hållbarhetens horisont
Annika Bergström, Niklas Harring
Bergström, A. & Harring, N. (red.). Hållbarhetens horisont. Samhälle, Opinion och Medier i Västsverige, Göteborg, SOM-institutet, Chapter in book 2016
Chapter in book

Sammanhållande nyheter?
Annika Bergström
H Å L L BARHE TENS H O RIS O NT Samhälle, Opinion och Medier i Västsverige I 2015 års västsvenska SOM-undersökning stod, precis som tidigare år, medborgarnas vanor och attityder i fokus. Undersökningen var dessutom inriktad på frågor som knyter an till ett hållbart samhälle, med ett starkt fokus på miljöattityder och medborgarnas beredvillig - het att själva konsumera hållbart. I boken Hållbarhetens horisont finns flera analyser med ett särskilt fokus på hållbarhetsfrågor utifrån ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. De västsvenska medborgarnas syn på miljöproblem och lösningar på desamma uppmärksammas, liksom viljan att göra uppoffringar för miljön i sin egen konsumtion och i sina egna bete - enden. Undersökningen ger också vissa indikationer på den sociala sammanhållningen i Västsverige, vilka analyseras i några av bokens kapitel. Nära kopplat till hållbarhetsbegreppet är frågor som rör demokrati och politik, hur medborgarna ser på beslutsfattarna och de verksam - heter som de ansvarar för. I bokens kapitel analyseras medborgar- nas bedömningar av beslutsfattare och av olika verksamheter som regionen ansvarar för. I flera fall utnyttjas de långa tidsserier som SOM-institutet erbjuder – i Västsverige finns mätningar sedan 1992 – och analyserna visar på trender i medborgarnas uppfattningar och vanor. Sammantaget medverkar 13 forskare från svenska lärosäten med analyser i Hållbarhetens horisont , den 68:e forskarantologin från SOM-institutet. I boken finns också en metoddokumentation av 2015 års västsvenska SOM-undersökning. 68 Bergström, A., Harring, N. (red.) Hållbarhetens horisont. Samhälle, Opinion och Medier i Västsverige, Göteborg, SOM-institutet, Chapter in book 2016
Chapter in book

News in social media – young peoples’ use and interpretation
Annika Bergström, Maria Jervelycke Belfrage
Konferenspresentation, Conference contribution 2016
Conference contribution

Exploring Digital Journalism with Web Surveys
Annika Bergström, Jenny Wiik
The Routledge Companion to Digital Journalism Studies, London och New York, Routledge, Chapter in book 2016
Chapter in book

Alla dessa val
Annika Bergström, Jonas Ohlsson
Annika Bergström och Jonas Ohlsson (red) Alla dessa val. Samhälle, Opinion och Medier i Västsverige, Göteborg, University of Gothenburg, Chapter in book 2015
Chapter in book

Showing 1 - 10 of 99

2017

2016

Digital equality and the uptake of digital applications among seniors of different age
Annika Bergström
Becoming old in the age of mediatization Conference. Copenaghen, Denmark: 31 october - 1 november, Conference contribution 2016
Conference contribution

Värmländska nyhetsvanor 2014
Lennart Weibull, Annika Bergström
Norell, P O, Nilsson, L (red) Värmländska utmaningar, Göteborg, Karlstad Universiy Press/SOM-institutet vid Göteborgs universitet, Chapter in book 2016
Chapter in book

Hållbarhetens horisont
Annika Bergström, Niklas Harring
Bergström, A. & Harring, N. (red.). Hållbarhetens horisont. Samhälle, Opinion och Medier i Västsverige, Göteborg, SOM-institutet, Chapter in book 2016
Chapter in book

Sammanhållande nyheter?
Annika Bergström
H Å L L BARHE TENS H O RIS O NT Samhälle, Opinion och Medier i Västsverige I 2015 års västsvenska SOM-undersökning stod, precis som tidigare år, medborgarnas vanor och attityder i fokus. Undersökningen var dessutom inriktad på frågor som knyter an till ett hållbart samhälle, med ett starkt fokus på miljöattityder och medborgarnas beredvillig - het att själva konsumera hållbart. I boken Hållbarhetens horisont finns flera analyser med ett särskilt fokus på hållbarhetsfrågor utifrån ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. De västsvenska medborgarnas syn på miljöproblem och lösningar på desamma uppmärksammas, liksom viljan att göra uppoffringar för miljön i sin egen konsumtion och i sina egna bete - enden. Undersökningen ger också vissa indikationer på den sociala sammanhållningen i Västsverige, vilka analyseras i några av bokens kapitel. Nära kopplat till hållbarhetsbegreppet är frågor som rör demokrati och politik, hur medborgarna ser på beslutsfattarna och de verksam - heter som de ansvarar för. I bokens kapitel analyseras medborgar- nas bedömningar av beslutsfattare och av olika verksamheter som regionen ansvarar för. I flera fall utnyttjas de långa tidsserier som SOM-institutet erbjuder – i Västsverige finns mätningar sedan 1992 – och analyserna visar på trender i medborgarnas uppfattningar och vanor. Sammantaget medverkar 13 forskare från svenska lärosäten med analyser i Hållbarhetens horisont , den 68:e forskarantologin från SOM-institutet. I boken finns också en metoddokumentation av 2015 års västsvenska SOM-undersökning. 68 Bergström, A., Harring, N. (red.) Hållbarhetens horisont. Samhälle, Opinion och Medier i Västsverige, Göteborg, SOM-institutet, Chapter in book 2016
Chapter in book

News in social media – young peoples’ use and interpretation
Annika Bergström, Maria Jervelycke Belfrage
Konferenspresentation, Conference contribution 2016
Conference contribution

Exploring Digital Journalism with Web Surveys
Annika Bergström, Jenny Wiik
The Routledge Companion to Digital Journalism Studies, London och New York, Routledge, Chapter in book 2016
Chapter in book

2015

Alla dessa val
Annika Bergström, Jonas Ohlsson
Annika Bergström och Jonas Ohlsson (red) Alla dessa val. Samhälle, Opinion och Medier i Västsverige, Göteborg, University of Gothenburg, Chapter in book 2015
Chapter in book

Showing 1 - 10 of 99

Page Manager: Cajsa Malmström|Last update: 1/29/2014
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?