Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Publicerat


Dagspresskollegiet har ett ansvar att informera om sina studier. Detta sker både i form av regelbunden rapportering samt genom seminarier, där slutsatser och resultat redovisas men också genom ett stort antal utgivna publikationer i form av böcker i JMG:s bokserie, rapporter, bokkapitel, konferenspaper, artiklar och PM. Dagspresskollegiet tillhandahåller också olika typer av basdata om människors medieinnehav, kanaler i hushållen med mera.

Publikationer utgivna innan 2011 respektive efter 2014 finns att hämta nedan, medan publikationer utgivna i samband med Dagspresskollegiets verksamhet vid Mittuniversitetet åren 2011-2013 nås här (rapport nr 8, 12, 13, 17, 18, 20 och 22) 

Publikationer efter utgivningsår


| 20112010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  | 
2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  | 1999  |

2016

Både slumpmässig och planerad. Ungas nyhetskonsumtion i sociala medier

2015

Läsvanestudien från Dagspresskollegiet våren 2015

2011

Läsvanestudien 1986–2010Författare: Ulrika Hedman,
PM 80

2010

Spelar medieägandet roll? (2010)Författare: Jonas Ohlsson,
kapitel publicerat i SOM-boken Nordiskt ljus
 

Ungas nyhetskonsumtion – i en föränderlig nyhetsvärld (2010)Författare: Josefine Sternvik,
kapitel publicerat i SOM-boken Nordiskt ljus
 

Ny tidningsformer – konkurrenter eller komplement? (2010)Författare: Annika Bergström och Ingela Wadbring,
kapitel publicerat i SOM-boken Nordiskt ljus
 

Kvällspress två punkt noll? (2010)Författare: Mathias A. Färdigh och Oscar Westlund,
kapitel publicerat i SOM-boken Nordiskt ljus
 

Mediers värde för olika generationer (2010)Författare: Ingela Wadbring och Annika Bergström,
kapitel publicerat i SOM-boken Nordiskt ljus

Radiolyssnande – både stabilitet och förändring (2010)Författare: Jan Strid,
kapitel publicerat i SOM-boken Nordiskt ljus
 

Ljusning för den individuella TV-tittaren (2010)Författare: Jakob Bjur,
kapitel publicerat i SOM-boken Nordiskt ljus

Personligt och privat i sociala medier (2010)Författare: Annika Bergström,
kapitel publicerat i SOM-boken Nordiskt ljus

De mobilt uppkopplade svenskarna (2010)Författare: Oscar Westlund,
kapitel publicerat i SOM-boken Nordiskt ljus

Viktiga funktioner på nyhetssajter (2010)Författare: Annika Bergström,
PM 79

Läsvanestudien 1986–2009 – tabellrapport

 

Läsvanestudien 1986–2009Powerpoint-presentation
 

Läsvanestudien 1986–2009

2009

Journalister och deras publik (2009)
Författare: Ulrika Andersson,
Filosofie doktorsavhandling


Läsvanor 1986–2008PowerPoint-presentation
 

Attityder till formatförändringen – då och nu (2009)Författare: Josefine Sternvik,
PM 77
 

Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till
balettföreställningar (2009)
Författare: Ingela Wadbring,
PM 76
 

Medieobundna nyhetsvanor (2009) Författare: Josefine Sternvik,
kapitel publicerat i SOM-boken Svensk höst
 

"Morgontidningen kostar för mycket" (2009)Författare: Ulrika Hedman,
kapitel publicerat i SOM-boken Svensk höst
 

Kvällstidningsläsning på papper och digitalt (2009)Författare: Mathias A Färdigh och Oscar Westlund,
kapitel publicerat i SOM-boken Svensk höst
 

Var finns radion 2008? (2009)Författare: Jan Strid,
kapitel publicerat i SOM-boken Svensk höst
 

Användare i webbjournalistiken (2009)Författare: Annika Bergström,
kapitel publicerat i SOM-boken Svensk höst
 

mobil.nyheter.se? (2009)Författare: Oscar Westlund,
kapitel publicerat i SOM-boken Svensk höst


Skiftande mediepreferenser för annonser (2009)Författare: Björn Danielsson och Marie Grusell,
kapitel publicerat i SOM-boken Svensk höst


Medieförtroendets villkor (2009)Författare: Lennart Weibull,
kapitel publicerat i SOM-boken Svensk höst
 

Journalister om läsarmedverkan: Både en möjlighet och ett hot (2009)Författare: Johan Cedersjö och Roger Gustavsson,
Arbetsrapport 58
 

Dagstidningen på 3,5 tum? En nutids- och framtidsstudie av svensk dagspress förhållande till mobila tjänster (2009)Författare: Magnus Ekström och Björn Granstrand,
Arbetsrapport 57
 

Läsarmedverkan: lönande logiskt lockbete. Nättidningarnas användarskapade innehåll ur ett redaktionellt ledningsperspektiv (2009)Författare: Ulrika Hedman,
Arbetsrapport 56
 

Sjuning, åttning, nining, tidning. Förskolebarns föreställningar om dagstidningen (2009)Författare: Therese Blomqvist och Maja Norin,
Arbetsrapport 55

 

2008

Newspaper in a changing media world. Swedish trends (2008) Redaktörer: Josefine Sternvik, Ingela Wadbring och Lennart Weibull, bok
 

Reklam – en objuden gäst? (2008)
Författare: Marie Grusell,
Avhandling
 

Mediesystem i Europa: En studie av de europeiska ländernas mediesystem utifrån ett användarperspektiv (2008)Författare: Mathias A Färdigh,
Arbetsrapport 53
 

TU:s unga vuxna-projekt hur tre slutsatser kan bli en (2008)Författare: Ingela Wadbring,
PM 75
 

Papperstidningen bättre på allt – utom på snabba nyheter. Funktioner hos papper och webb (2008)Författare: Annika Bergström,
PM 74
 

Bloggare – vilka är det? (2008)Författare: Annika Bergström,
PM 73
 

Nyheter i mobilen: vad, var och varför? (2008)Författare: Oscar Westlund,
PM 72
 

Svenska folkets nyhetsvanor (2008)Författare: Mathias A Färdigh och Josefine Sternvik,
kapitel i SOM-boken Skilda Världar
 

Svenskarnas dagstidningsläsning 1986–2007 (2008)Författare: Mathias A. Färdigh,
kapitel i SOM-boken Skilda Världar
 

Morgonpressens innehåll – vad är läst och vad är viktigt 2007? (2008)Författare: Jan Strid,
kapitel i SOM-boken Skilda Världar
 

Pressade tider för den prenumererade morgontidningen (2008)Författare: Åsa Nilsson, Jonas Ohlsson och Josefine Sternvik,
kapitel i SOM-boken Skilda Världar
 

Många tidningar = fler läsare? (2008)Författare: Ingela Wadbring,
kapitel i SOM-boken Skilda Världar
 

Radio i kris? (2008)Författare: Jan Strid,
kapitel i SOM-boken Skilda Världar
 

Skilda TV-världar (2008)Författare: Åsa Nilsson,
kapitel i SOM-boken Skilda Världar
 

En stabil reklamopinion (2008)Författare: Marie Grusell,
kapitel i SOM-boken Skilda Världar
 

Webb 2.0 – om deltagande online (2008)Författare: Annika Bergström,
kapitel i SOM-boken Skilda Världar
 

Från Hardcore till Parent Gamer. Onlinespelande, ålder och livsstil (2008)Författare: Monika Djerf Pierre,
kapitel i SOM-boken Skilda Världar
 

En mobilt uppkopplad nyhetsgeneration? (2008)Författare: Oscar Westlund,
kapitel i SOM-boken Skilda Världar
 

Skilda åsikter om mediepolitik (2008)Författare: Lennart Weibull,
kapitel i SOM-boken Skilda Världar
 

Flerkanalspubliceringens konsekvenser: ett trendbrott i användning av kvällspress (2008)Författare: Oscar Westlund,
PM 71
 

Media trust and media priming: Swedish news media 1999–2006 (2008)Författare: Oscar Westlund,
PM 70
 

TV och papperstidningen i topp i svenskarnas bedömningar av nyhets-mediers funktioner (2008)Författare: Oscar Westlund,
PM 69
 

Svenskars inställning till internet som nyhetsmedium (2008)Författare: Oscar Westlund,
PM 68

 

2007

I krympt kostym. Morgontidningarnas formatförändring och dess konsekvenser (2007)
Författare: Josefine Sternvik,
Filosofie doktrosavhandling
 

Audience Participating in Publishing (2007)Författare: Annika Bergström
Paper presented at The Future of Newspapers conference Cardiff, UK, September 12th–13th 2007
 

A small world. The compact newspaper revolution in Scandinavia (2007)Författare: Josefine Sternvik
Artikel publicerad i tidskriften PressBussiness. Media, Markets, Leaders, Strategies. Hamburg: No. 01/marsh 2007
 

Mobiltelefonen som multimedium och nyhetsmedium – ett användarperspektiv (2007)Författare: Oscar Westlund,
Arbetsrapport 50
 

Från annonsblad till tidningar? Decenniers utveckling av lokala gratistidningar (2007) Författare: Ingela Wadbring,
Arbetsrapport 49
 

Göteborgsakademiker 2006 Medieinnehav och medieanvändning bland unga högutbildade (2007) Författare: Jonas Ohlsson,
Arbetsrapport 48
 

Mobiltelefonanvändning – en forskningsöversikt (2007) Författare: Oscar Westlund,
Arbetsrapport 47
 

Fokus på unga vuxna. Sociala förändringar och växande medieutbud skapar nya medievanor bland unga (2007) Författare: Ulrika Andersson,
Arbetsrapport 46
 

Den medierade verkligheten (2007)Författare: Lennart Weibull,
kapitel publicerat i SOM-boken Det nya Sverige
 

Svenskarnas dagstidningsläsning ur ett förändringsperspektiv (2007)Författare: Oscar Westlund,
kapitel publicerat i SOM-boken Det nya Sverige
 

Konsekvenser av tidningskrig – exemplet Stockholm (2007)Författare: Ingela Wadbring,
kapitel publicerat i SOM-boken Det nya Sverige
 

Lokala nyheter morgontidningarnas starka kort (2007)Författare: Ulrika Andersson,
kapitel publicerat i SOM-boken Det nya Sverige
 

Medieförtroende och medieanvändning (2007)Författare: Lennart Weibull,
kapitel publicerat i SOM-boken Det nya Sverige
 

Internetval 2006 – för de redan frälsta (2007)Författare: Annika Bergström,
kapitel publicerat i SOM-boken Det nya Sverige
 

Radion 2006 (2007)Författare: Jan Strid,
kapitel publicerat i SOM-boken Det nya Sverige
 

Mobiltelefonen – ett nyhetsmedium för de särskilt nyhetsintresserade? (2007)Författare: Oscar Westlund,
kapitel publicerat i SOM-boken Det nya Sverige
 

Medborgarna online (2007)Författare: Annika Bergström,
kapitel publicerat i SOM-boken Det våras för regionen
 

Nyheter bland unga i Göteborg (2007)Författare: Oscar Westlund,
kapitel publicerat i SOM-boken Det våras för regionen
 

Ett välkänt Faktum? (2007)Författare: Åsa Nilsson,
kapitel publicerat i SOM-boken Det våras för regionen
 

Hushållsprenumeration viktig men ingen garanti för ungdomars läsvanor (2007) Författare: Lennart Weibull,
PM 67
 

Barnfamiljerna och tidningsprenumeration – en relation på väg att försvagas? (2007) Författare: Ingela Wadbring,
PM 66
 

Internetanvändning med och utan bredband (2007) Författare: Annika Bergström,
PM 65
 

Bytt är bytt och kommer inte tillbaka. Unga och papperstidningar av olika slag. Exemplet Stockholm (2007) Författare: Ingela Wadbring,
PM 64

 

2006

Har ni nåt webbigt? En fallstudie av Göteborgs-Postens flerkanalspublicering: redaktionell organisering och arbetsrutiner, nyhetsvärde samt medielogik (2006) Författare: Ulrika Hedman,
Arbetsrapport 40
 

Partiernas press (2006) Författare: Jonas Ohlsson,
Arbetsrapport 39
 

Känslor av medieförtroende (2006) Författare: Oscar Westlund,
Arbetsrapport 37
 

Changing Habits? Swedish Readers in Transition (2006)Forfattare: Annika Bergström
Paper presented at the COST A20 Conference: The Impact of Internet on the Mass Media in Europe, Delphi, Greece, 26–28 April 2006
 

– Advertising? – Yes please, but only when I feel like it’s my own choice (2006)Författare: Marie Grusell
Paper presented at the Consuming Audiences conference in Copenhagen, Denmark, 28–30 September 2006
 

Finns det fortfarande en partipress? (2006)Författare: Lennart Weibull,
kapitel publicerat i SOM-boken Du stora nya värld
 

Nya vanor påverkar dagspressens spridning (2006)Författare: Ulrika Andersson,
kapitel publicerat i SOM-boken Du stora nya värld
 

Metro Goes National (2006)Författare: Ingela Wadbring,
kapitel publicerat i SOM-boken Du stora nya värld
 

Regelbundna TV-vanor (2006)Författare: Åsa Nilsson,
kapitel publicerat i SOM-boken Du stora nya värld
 

Ja till reklam – men bara när jag själv får välja! (2006)Författare: Marie Grusell,
kapitel publicerat i SOM-boken Du stora nya värld
 

Nyheter, bloggar och offentliga sajter (2006)Författare: Annika Bergström,
kapitel publicerat i SOM-boken Du stora nya värld
 

Från radioprat till musikval (2006)Författare: Jan Strid,
kapitel publicerat i SOM-boken Du stora nya värld
 

Medieförtroendets betydelse (2006)Författare: Oscar Westlund,
kapitel publicerat i SOM-boken Du stora nya värld
 

Prisnivå och tidsbrist skäl till prenumerationstvekan (2006) Författare: Ulrika Andersson,
PM 63
 

Hushållens nyhetskonsumtion hösten 2005 (2006) Författare: Anna Antoni Olsén,
PM 62
 

Internetanvändningens upplevda inverkan på annan mediekonsumtion (2006) Författare: Anna Antoni Olsén,
PM 61
 

Gratistidningar – komplement för invandrare (2006) Författare: Ulrika Andersson,
PM 60
 

Nya svenskar och svensk morgonpress (2006)Författare: Ulrika Andersson,
PM 59
 

Tidningsprenumeration bland invandrare (2006) Författare: Ulrika Andersson,
PM 58
 

Tidningsläsning i Göteborgsregionen (2006)Författare: Annika Bergström och Lennart Weibull,
kapitel publicerat i SOM-boken Nya gränser – Västsverige
 

Tabloidiseringen i ett västsvenskt perspektiv (2006)Författare: Josefine Sternvik,
kapitel publicerat i SOM-boken Nya gränser – Västsverige
 

Nya Medietekniker (2006)Författare: Annika Bergström,
kapitel publicerat i SOM-boken Nya gränser – Västsverige
 

Rör inte vårt sjukhus (2006)Författare: Ulrika Andersson,
kapitel publicerat i SOM-boken Nya gränser – Västsverige

 

2005

Nypressat. Ett kvartssekel med svenska dagstidningsläsare (2005)
Redaktörer: Annika Bergström, Ingela Wadbring och Lennart Weibull,
Bok
 

nyhetsvanor.nu. Nyhetsanvändning på internet 1988 till 2003 (2005)
Författare: Annika Bergström,
Filosofie doktorsavhandling
 

Swedish Daily Newspapers: A Shrinking Format? (2005)Författare: Josefine Sternvik
Artikel publicerad i tidskriften PressBussiness. Media, Markets, Leaders, Strategies. Hamburg: No. september 2005
 

Nya svenskar och svenska medier (2005) Författare: Ulrika Andersson,
Arbetsrapport 34
 

Arbetsrapport 32. Unga dagstidningsläsare i ny mediesituation (2005) Författare: Carl Bergholtz och Johan Olsson,
Arbetsrapport 32
 

I gratistidningsland (2005) Författare: Ulrika Andersson och Ingela Wadbring,
Arbetsrapport 31
 

Journalister och deras läsare. En studie av tidningsjournalisters syn på läsare och läsarundersökningar (2005) Författare: Ulrika Andersson,
Arbetsrapport 30
 

Mångfalden i journalistkåren – studier av social sammansättning, samhällssyn och nyhetssyn i den svenska journalistkåren (2005) Författare: Anna Maria Jönsson,
Arbetsrapport 28
 

Fågel, fisk eller... Om klassresenärers medievanor (2005) Författare: Mira Öhlin,
Arbetsrapport 26
 

Hushållens nyhetskonsumtion hösten 2004 (2005) Författare: Anna Antoni Olsén,
PM 57
 

Medieinnehav i hushållen hösten 2004 (2005) Författare: Anna Antoni Olsén,
PM 56
 

Tidningsbuden – en karaktäristik (2005) Författare: Anders Edman,
PM 55
 

Dagspresskollegiet for dummies (2005) Författare: Ingela Wadbring,
PM 54
 

Mot nya läsvanor? (2005)Författare: Ulrika Andersson,
kapitel publicerat i SOM-boken Lyckan kommer, lyckan går
 

Tabloidiseringen – en kompakt tidningstrend (2005)Författare: Josefine Sternvik,
kapitel publicerat i SOM-boken Lyckan kommer, lyckan går
 

Medier eller innehåll? (2005)Författare: Åsa Nilsson och Lennart Weibull,
kapitel publicerat i SOM-boken Lyckan kommer, lyckan går
 

Tidningar i brevlådor, på bussar och i ställ (2005) Författare: Ingela Wadbring,
kapitel publicerat i SOM-boken Lyckan kommer, lyckan går
 

Den fjärde vågen (2005)Författare: Annika Bergström,
kapitel publicerat i SOM-boken Lyckan kommer, lyckan går
 

Medieförtroende – en framgångsfaktor? (2005)Författare: Ingela Wadbring och Lennart Weibull,
kapitel publicerat i SOM-boken Lyckan kommer, lyckan går
 

Svenskarnas inställning till reklam (2005)Författare: Marie Elving (a.k.a. Grusell),
kapitel publicerat i SOM-boken Lyckan kommer, lyckan går
 

 

2004

www.lokaltidning.se. Prenumeranters attityder till sin lokaltidning och nättidningsläsning (2004) Författare: Oscar Westlund, Arbetsrapport 24
 

Mediers räckvidd. En jämförelse av mätmetoder och undersökningar (2004) Författare: Åsa Nilsson,
Arbetsrapport 23
 

En tidning för alla? Om invandrares användning av och attityder till medier i allmänhet och dagstidningar i synnerhet (2004) Författare: Valpuri Mäkinen,
Arbetsrapport 21
 

Ögonrörelser och dagstidningsläsning (2004) Författare: Josefine Sternvik,
Arbetsrapport 20
 

En tidning för alla? Om invandrares användning av och attityder till medier i allmänhet och dagstidningar i synnerhet (2004) Författare: Valpuri Mäkinen,
PM 53

Förtroendet för medier 2003 (2004) Författare: Lennart Weibull,
PM 52
 

Svårbedömda läsvanor (2004)Författare: Josefine Sternvik,
kapitel publicerat i SOM-boken Ju mer vi är tillsammans
 

Lätt och svårt i tidningsspråk (2004) Författare: Monica Reichenberg och Ingela Wadbring,
kapitel publicerat i SOM-boken Ju mer vi är tillsammans
 

Tio års radiolyssnande: en översikt (2004) Författare: Jan Strid,
kapitel publicerat i SOM-boken Ju mer vi är tillsammans
 

Vanliga och mer ovanliga dagars medieanvändning (2004)Författare: Åsa Nilsson,
kapitel publicerat i SOM-boken Ju mer vi är tillsammans
 

Viktigast i tidningen 1979-2003 (2004)Författare: Jan Strid,
kapitel publicerat i SOM-boken Ju mer vi är tillsammans


Gratistidningskamp på Stockholms gator – igen (2004)Författare: Ingela Wadbring,
kapitel publicerat i SOM-boken Ju mer vi är tillsammans
 

Förtroendet för mediernas innehåll (2004)Författare: Lennart Weibull,
kapitel publicerat i SOM-boken Ju mer vi är tillsammans
 

Internetanvändningens fas II (2004)Författare: Annika Bergström,
kapitel publicerat i SOM-boken Ju mer vi är tillsammans
 

 

2003

En tidning i tiden? Metro och den svenska dagstidningsmarknaden (2003)
Författare: Ingela Wadbring,
Filosofie doktorsavhandling
 

Betala för nyheter på Internet? (2003) Författare: Oscar Westlund,
Arbetsrapport 15
 

Publicistiska bokslut – hyllvärmare eller redskap för förändring? (2003)Författare: Petra Sintorn,
Arbetsrapport 14
 

Teknisk rapport för publicistiska bokslut (2003)Författare: Tomas Andersson Odén och Ingela Wadbring, Arbetsrapport 11
 

2002 års Publicistiska bokslut. Del 2. Om läsares och medarbetares syn på tidningar (2003)Författare: Ingela Wadbring,
Arbetsrapport 10
 

2002 års Publicistiska bokslut. Del 1. Om tidningars redaktioner och innehåll (2003)Författare: Tomas Andersson Odén,
Arbetsrapport 9
 

Direktreklam: utveckling, användning, värdering (2003)Författare: Ingela Wadbring,
PM 51
 

Attityder till reklam och annonser i olika medier (2003)Författare: Josefine Sternvik,
PM 50
 

Privatannosörer i dagspressen (2003)Författare: Josefine Sternvik,
PM 49
 

Nättidningens möjliga intäktskällor. En litteraturöversikt (2003)Författare: Oscar Westlund,
PM 48
 

Fokusgrupper på Internet. En metod för 2000-talet? (2003)Författare: Oscar Westlund,
PM 47
 

Till vilket pris som helst...? – prenumeranter i förhållande till prenumerationspris (2003)Författare: Ulrika Andersson,
PM 46
 

Det föränderliga samhället – ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation till tidningsläsare (2003)Författare: Ulrika Andersson,
PM 45
 

Tidningsläsning bland arbetslösa (2003)Författare: Ulrika Andersson,
PM 44
 

Framtidens tidningsläsare (2003)Författare: Ulrika Andersson,
PM 43
 

Sammanfattning av avhandlingen En tidning i tiden? Metro och den svenska dagstidningsmarknaden (2003)Författare: Ingela Wadbring,
PM 42
 

Läsning som förutsättning för tidningsläsning (2003)Författare: Ulrika Andersson,
PM 41
 

Konkurrens eller komplement i olika grupper (2003)Författare: Karin Hellingwerf,
PM 40
 

Tidningar och andra medier (2003)Författare: Karin Hellingwerf,
PM 39
 

Press på dagspressen (2003)Författare: Rudolf Antoni,
kapitel publicerat i SOM-boken Fåfängans marknad
 

En ny dagstidning för nya läsare? (2003)Författare: Ingela Wadbring,
kapitel publicerat i SOM-boken Fåfängans marknad
 

Radiolyssnandet minskar (2003)Författare: Jan Strid,
kapitel publicerat i SOM-boken Fåfängans marknad
 

Interntet – en berg- och dalbana (2003)Författare: Lowe Hedman och Annika Bergström,
kapitel publicerat i SOM-boken Fåfängans marknad
 

Medieförtroende 1999-2002 (2003)Författare: Lennart Weibull,
kapitel publicerat i SOM-boken Fåfängans marknad
 

 

2002

Efter Arbetet. Synen på nedläggningen och dess konsekvenser (2002)
Redaktörer: Annika Bergström, Ingela Wadbring och Lennart Weibull,
Bok
 

Läsvanestudien. En tabellrapport (2002)Författare: Rudolf Antoni och Therese Eriksson,
Arbetsrapport 7
 

Publikens publik. Aktuell forskning kring användning och värdering av medier (2002)Författare: Rudolf Antoni,
Arbetsrapport 6
 

Gratistidningsmarknaden i Sverige 2001 (2002)Författare: Therese Eriksson,
Arbetsrapport 5
 

2001 års publicistiska bokslut. En rapport om 36 tidningarns bokstäver – i siffror (2002)Författare: Tomas Andersson Odén,
Arbetsrapport 3
 

Förtroende för medier (2002)Författare: Lennart Weibull,
PM 38
 

Medborgarnas samhällsförtroende (2002)Författare: Lennart Weibull,
PM 37
 

Svenskars och invandrares medieinnehav och nyhetskonsumtion (2002)Författare: Ingela Wadbring,
PM 36
 

Internettillgång och -användning bland unga och gamla 1995–2001 (2002)Författare: Annika Bergström,
PM 35

 

Att upphöra med morgontidningsprenumerationen (2002)Författare: Annika Bergström,
PM 34
 

Vanor och bruk. En jämförelse mellan den vanemässiga användningen av press, radio och TV och användningen en enskild dag (2002) Författare: Magnus Fredriksson,
PM 33
 

Vanans makt – tidningsvanor 2001 (2002)Författare: Therese Eriksson,
kapitel publicerat i SOM-boken Det våras för politiken
 

Radiolyssnandet 2001 – en uppdatering (2002)Författare: Jan Strid,
kapitel publicerat i SOM-boken Det våras för politiken
 

TV-tittarnas programpreferenser och den 11 september (2002)Författare: Kent Asp,
kapitel publicerat i SOM-boken Det våras för politiken
 

Påverkas budbäraren av budskapet? (2002)Författare: Lennart Weibull,
kapitel publicerat i SOM-boken Det våras för politiken
 

Är svensken mätt på Internet? (2002)Författare: Annika Bergström,
kapitel publicerat i SOM-boken Det våras för politiken
 

Medierna i vardagen – relationen till arbete och fritid (2002)Författare: Stina Bengtsson,
kapitel publicerat i SOM-boken Det våras för politiken

 

2001

Trender och traditioner i svensk morgonpress 1987–1999 (2001)
Författare: Åsa Nilsson och Ronny Severinssion,
Bok
 

Dagspressen står pall (2001)Författare: Ingela Wadbring och Lennart Weibull,
kapitel publicerat i SOM-boken Land, du välsignade?
 

En ny radio – och sedan? (2001)Författare: Jan Strid,
kapitel publicerat i SOM-boken Land, du välsignade?
 

TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud (2001)Författare: Kent Asp,
kapitel publicerat i SOM-boken Land, du välsignade?
 

I döda tidningars sällskap (2001)Författare: Ingela Wadbring,
kapitel publicerat i SOM-boken Land, du välsignade?
 

Internet – från revolution till vardagsanvändning (2001)Författare: Annika Bergström,
kapitel publicerat i SOM-boken Land, du välsignade?
 

Litar vi på massmediernas innehåll? (2001)Författare: Lennart Weibull,
kapitel publicerat i SOM-boken Land, du välsignade?

 

2000

Tryckt. 20 kapitel om dagstidningar i början av 2000-talet (2000)
Redaktörer: Ingela Wadbring och Lennart Weibull,
Bok
 

1990-talets tidningspublik (2000)Författare: Anders Lithner,
kapitel publicerat i SOM-boken Det nya samhället
 

Tidningsläsare i storstadsområdena (2000)Författare: Ingela Wadbring,
kapitel publicerat i SOM-boken Det nya samhället
 

Vad är det viktigaste i morgontidningen 1999? (2000)Författare: Jan Strid,
kapitel publicerat i SOM-boken Det nya samhället
 

Pressetik i förändring (2000)Författare: Britt Börjesson och Lennart Weibull,
kapitel publicerat i SOM-boken Det nya samhället
 

Och radion bara står på – radiovanor 1999 (2000)Författare: Jan Strid,
kapitel publicerat i SOM-boken Det nya samhället
 

Svenskarna och Internet (2000)Författare: Annika Bergström,
kapitel publicerat i SOM-boken Det nya samhället
 

Konservatism eller förutseende: om synen på papperstidningen i den nya IT-världen (2000) Författare: Lowe Hedman,
kapitel publicerat i SOM-boken Det nya samhället
 

Förtroendet för massmedier (2000)Författare: Lennart Weibull,
kapitel publicerat i SOM-boken Det nya samhället
 

Lokala medier i Göteborgsregionen: användning och syn på tillförlitlighet (2000)Författare: Ingela Wadbring,
kapitel publicerat i SOM-boken Den nya Regionen
 

Radiolyssnande – mer eller mindre (2000)Författare: Jan Strid,
kapitel publicerat i SOM-boken Den nya Regionen
 

Nyheter i gamla och nya former (2000) Författare: Annika Bergström,
kapitel publicerat i SOM-boken Den nya Regionen


TV-kanalernas publik (2000)Författare: Karoline Axelsson och Anders Lithner,
kapitel publicerat i SOM-boken Den nya Regionen

 

1999

Återvändande tidningsläsare – i ny, brokig kostym (1999)Författare: Anders Lithner,
kapitel publicerad i SOM-boken Ljusnande framtid
 

Metro på spåren (1999)Författare: Ingela Wadbring,
kapitel publicerad i SOM-boken Ljusnande framtid
 

Viktiga egenskaper hos morgonpressen (1999)Författare: Jan Strid,
kapitel publicerad i SOM-boken Ljusnande framtid
 

Vad menas med negativa nyheter (1999)Författare: Lennart Weibull,
kapitel publicerad i SOM-boken Ljusnande framtid
 

Radiovanor – en fråga om ålder (1999)Författare: Jan Strid,
kapitel publicerad i SOM-boken Ljusnande framtid
 

Internet som massmedium (1999)Författare: Annika Bergström och Lennart Weibull,
kapitel publicerad i SOM-boken Ljusnande framtid
 

Förutsättningar för dagstidningar på Internet (1999)Författare: Lowe Hedman,
kapitel publicerad i SOM-boken Ljusnande framtid

 

>1999

 

Tidningsmiljöer. Dagstidningsläsning på 1990-talet (1995)
Redaktörer: Lennart Weibull och Charlotta Kratz,
Bok
  

Dagspressen och dess läsare. Empiriska studier av dagspressens utveckling under 1980-talet (1989)
Redaktörer: Lennart Weibull och Karin Björkqvist,
Bok

 

Tidningsläsning i Sverige. Tidningsinnehav, tidningsval, läsvanor (1983)
Författare: Lennart Weibull,
Filosofie doktorsavhandling

Sidansvarig: Monika Djerf-Pierre|Sidan uppdaterades: 2016-06-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?