Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Gästprofessor Jonathan Falck


Jonathan Falck är den nya innehavaren av familjen Hjörnes gästprofessur i praktisk journalistik för perioden 2014-09-01 – 2015-05-31. I stadgarna stipuleras att "till innehavare skall utses person som gjort betydande insatser inom svensk eller utländsk journalistik". Gästprofessorn utses på förslag från en beredningsgrupp vid JMG med representanter från studenter, lärare och forskare vid institutionen.


Så här motiverade beredningsgruppen valet av Jonathan Falck:

Förslag till innehavare av familjen Hjörnes gästprofessur i praktisk journalistik med placering vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation samt motivering av den särskilda beredningsgruppen

Jonathan Falck började som sommarvikarie och fick 1981 sin första fasta anställning som journalist på GT och arbetade på tidningen i mer än 10 år. Falck började som nöjesreporter, blev tidningens nöjeschef 1984 och gick året därpå över till att arbeta som nyhetsreporter. När GT/Kvällsposten 1989 slogs samman till tidningen iDag blev han tidningens utrikeschef.

År 1991 började Jonathan Falck att arbeta på Göteborgs-Posten, först som ledarskribent och från 1993 som chef för tidningens politiska nyhetsredaktion. År 1996 blev han Göteborgs-Postens redaktionschef och utsågs 2001 till tidningens chefredaktör och ansvarige utgivare. Falck var Göteborgs-Postens chefredaktör fram till 2012.

*

Jonathan Falck har en lång erfarenhet av tidningsjournalistik inom snart sagt alla tänkbara områden. Han började 1979 som sportreporter på GT, var sommarvikarie och inhoppare, samtidigt som han slutförde sin journalistutbildning. Falck fick 1981 direkt efter sin journalistutbildning fast anställning på GT som nöjesreporter. Han verkade som nöjesreporter under flera år och blev t f nöjeschef 1984. Året därpå övergick han till att arbeta som nyhetsreporter fram till 1989.

En stor del av Falcks arbete som nyhetsreporter kom, efter mordet på Olof Palme 1986, under närmare två års tid att upptas av bevakningen av jakten på Palmes mördare. Även turerna kring Bofors vapenaffärer var stora nyheter under Falcks tid som nyhetsreporter.

När GT i Göteborg och Kvällsposten i Malmö 1989 slogs samman till iDag blev Falck den nya tidningens utrikeschef. En av de publicistiska idéer som låg bakom den nya tidningen var satsningen på att bli en kvaloid, det vill säga en kvällstidning med tydliga kvalitetsambitioner. Det gällde bland annat utrikesjournalistiken; den nya tidningen skulle ha fasta utrikessidor och ett nät av korrespondenter och stringers skulle byggas upp. Det blev Falcks uppgift att genomföra iDags ambitiösa satsningar på utrikesjourna-listiken.

År 1991 började Jonathan Falck på Göteborgs-Posten. Han verkade först som ledarskribent för att 1993 övergå till att bli chef för tidningens politiska nyhetsavdelning. Det var en period då GP:s nyhetsjournalistik hade en ledan-de roll i rapporteringen om svensk politik.

Efter en kort inhopp som sportchef blev Jonathan Falck 1996 redaktionschef för Göteborgs-Posten, och 2001 tidningens chefredaktör och ansvarig utgivare. Han verkade som chefredaktör till 2012.

För närvarande arbetar han som fristående konsult inom områdena journalistik, kommunikation och ledarskap.

*

Jonathan Falcks 17 år som redaktionschef och chefredaktör i en ekonomiskt svår och starkt föränderlig tidningsvärld framstår på många sätt som unik. Det är en yrkesgärning som knappast varit möjlig utan Jonathan Falcks speciella egenskaper som chef och tidningsledare. Enligt många bedömare har han på samma gång varit en tidningsman av den gamla sorten och haft förmågan att ta till sig allt det nya som digitaliseringen har fört med sig.

En viktig förklaring till hans framgång som tidningsledare beror på hans breda och mångskiftande erfarenhet av journalistiskt arbete. Han har som reporter, arbetsledare och chef arbetat inom så vitt skilda områden som nöje, sport, utrikes och inrikespolitik. Han har med andra ord en allsidig erfarenhet av det journalistiska hantverket. En erfarenhet som har gett honom trygghet i rollen som chefredaktör och ansvarig utgivare.

En annan förklaring till hans framgång är att Jonathan Falck stått nära den journalistiska verksamheten. Under alla de 17 år som Jonathan Falck varit Göteborgs-Postens redaktionschef och chefredaktör har han valt att under fyra juliveckor varje sommar arbeta som nyhetschef på tidningen. Denna starka förankring i verksamheten är en styrka i Falcks tidningsledarskap. Och det har säkert också medverkat till att han av tidningens medarbetare varit en uppskattad, lyssnande och samarbetsinriktad chef.

Falck har varit chef och tidningsledare under ett skede som präglats av ökad konkurrens, vikande annonsintäkter och där den digitala revolutionen lett till att många läsare lämnat papperstidningen för nätet. Det har ställt krav på ett kontinuerligt och framåtriktat utvecklingsarbete. Falcks nyfikenhet och framtidsorientering har varit en styrka i Göteborgs-Postens utvecklingsarbete. Det har gällt såväl ”analoga omgörningar”, som tidningens successiva övergång till tabloidformat, som den digitala utvecklingen där Göteborgs-Posten numera finns på flera olika plattformar som webb, mobil och surfplattor.

I sin roll som chefredaktör har Jonathan Falck under lång tid varit ansvarig utgivare för en av landets största tidningar. Det är ett ansvarsfullt uppdrag som innebär svåra avvägningar och som kräver kloka och genomtänkta beslut – men det är också ett uppdrag som ger en unik insikt i de etiska problem som journalistiken ställs inför i det journalistiska vardagsarbetet.

*
Jonathan Falck har i 35 år arbetat som reporter, arbetsledare, redaktionschef och chefredaktör. Han har arbetat inom olika journalistiska genrer, och under 17 år varit redaktionschef, chefredaktör och ansvarig utgivare.

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) har under mer än 20 år haft gästprofessorer som gett stimulans till studenter och lärare. Under alla dessa år har vi önskat spegla den mångfald och variation som finns i svensk journalistik.

Jonathan Falck bidrar till denna mångfald genom sin breda erfarenhet av lo-kal och regional tidningsjournalistik; erfarenheter av såväl det journalistiska hantverket som av att verka som publicist och tidningsledare.

Hans långa och breda erfarenhet av tidningsjournalistik innebär att JMG:s journaliststudenter därför inte bara ges möjligheter att fördjupa sig i journalistikens grunder och vad digitaliseringen innebär för papperstidningens framtid utan också att möjligheter att få ta del av Falcks insikter i vad ett ansvarsfullt utgivarskap innebär.

*
Beredningsgruppen anser att Jonathan Falck väl uppfyller de bedömningskriterier som är uppsatta för familjen Hjörnes gästprofessur i praktisk journalistik och att han genom sin yrkesmässiga skicklighet och erfarenhet kommer att ha mycket att tillföra studenter och lärare i journalistik vid Göteborgs universitet.


Göteborg den 25 maj 2014

Kent Asp, professor, ordförande
Monica Djerf Pierre, professor, forskningsrepresentant
Ingrid Elam, dekanus, konstnäriga fakulteten
Mats Ekström, professor, forskningsrepresentant
Marina Ghersetti, docent, lärarrepresentant
Maria Jervelycke Belfrage, universitetsadjunkt, lärarrepresentant
Martin Mederyd Hårdh, studeranderepresentant

 

Save

Sidansvarig: Cajsa Malmström|Sidan uppdaterades: 2017-05-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://jmg.gu.se/aktuellt/gastprofessur/falck/
Utskriftsdatum: 2020-02-23