Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Lärarfortbildning om jämställdhet

Workshop

Lärarfortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling. Denna gång om mål 5: Jämställdhet. Maria Edström, institutionen för journalistik, medier och kommunikation, och Helene Ahlborg, Chalmers, berättar om mål 5 utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet.

Välkommen till en serie lärarfortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan.

Vid höstens andra tillfälle handlar det om mål 5: Jämställdhet - uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. Fortbildningen vänder sig till lärare från förskola, grundskola och gymnasium och arrangeras av GMV i samarbete med Universitets- och högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan, Universeum och Världskulturmuseet.

Lecturer: Maria Edström, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet. Maria forskar och undervisar om yttrandefrihet, vilka som kommer till tals i medierna och på vilka villkor. Maria kommer att fokusera på hur jämställdhet och yttrandefrihet är en förutsättning för hållbar utveckling. Helene Ahlborg , Miljösystemanalys, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers. Helene är doktor i miljövetenskap och forskar om elektrifiering, förnybara energikällor och landsbygdsutveckling i Östafrika. Genus- och klassrelationer har en avgörande betydelse i många processer där medlet är hållbar teknikutveckling och målet är ökad välfärd och mänskligt välbefinnande.

Date: 11/22/2017

Time: 1:00 PM - 4:30 PM

Categories: Sustainable development

Organizer: GMV i samarbete med Universeum, Världskulturmuseet och den globala skolan

Location: Museum of World Culture, Södra vägen 54

Event URL: Read more about Lärarfortbildning om jämställdhet

Contact person: Mikael Östblom

Page Manager: |Last update: 6/16/2008
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?