Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Agedem

Agedem är en forskargrupp om äldre, jämlikhet, demokrati och medier inom AgeCap - ett tvärvetenskapligt Fortecentrum med forskare från olika discipliner vid Göteborgs universitet.

Det gemensamma målet inom AgeCap är att forskning och samverkan ska öka personers möjlighet till ett gott och värdefullt åldrande.

Agedem är finansierat inom ramen för Göteborgs universitets satsning på forskning om globala utmaningar (UGOT Challenges).

I Agedem (Ageing, Democracy, Equality and Media) ingår en grupp samhällsvetare och jurister som ska undersöka såväl mediebilder, digitala klyftor som självbestämmande i lagens mening, äldres möjligheter att påverka och utmaningar för välfärdssystemet.

Vi samarbetar också med andra forskargrupper inom AgeCap.

Några områden som Agedem arbetar med

Mediebilder av äldre

När äldre förekommer i medierna är de ofta stereotypt skildrade, från ytterligheter som kapabla bergstigare till hjälplösa behövande. När vissa grupper inte deltar i det offentliga samtalet innebär det på sikt ett problem för både yttrandefriheten och demokratin. Projektet undersöker vilka äldre som befinner sig mest i medieskugga och hur ålder samverkar med andra maktordningar som kön och genus.

Äldrekompetens bland journalister

Projektet undersöker hur journalistkåren kan bli bättre på att bevaka äldre och åldrande samt vilka etiska dilemman som uppstår för journalister när de intervjuar äldre, sköra personer.

Digitala klyftor i världen och i Sverige

Hur ser de digitala medievanorna ut i åldersgruppen 65-85 år med fokus på hur spridningen av digitala applikationer går till? Och hur lockar olika användningsområden olika grupper av äldre?

Självbestämmande och diskriminering

Beslut om vård och omsorg ska inte fattas eller utföras över huvudet på den äldre. I praktiken är kraven på respekt för självbestämmande och integritet inte enkla att hantera. Hur ska man till exempel agera när en äldre person inte vill ta emot vård och omsorg eller när en äldre person saknar insikt om sina behov och inte klarar av att fatta beslut om vård och omsorg?

Ett annat angeläget område att undersöka är vilka rättsliga utmaningar som dagens välfärdssystemen står inför med en åldrande befolkning. Att höja pensionsåldern är en, inte helt oproblematisk, ofta förespråkad lösning som kan ses i relation till ett ökat fokus på diskrimineringsskydd för äldre. Ålder är sedan 2009 en av de diskrimineringsgrunder som skyddas i diskrimineringslagen. Kommer vi framöver att se rättsliga prövningar av äldre i en senare fas av livet, efter pensionen?

Inflytande och mobilisering av äldre

Är den åldrande befolkningen en utmaning för demokratin, med särskilt fokus på äldres makt och inflytande i politiken? Att börja leva på pension gör människor mer beroende av politiska beslut och att vara mer beroende av politiska beslut kan skapa starkare intressegrupper som i sin tur kan mobilisera äldre att göra sin röst hörd. Att vara beroende av välfärdsstaten och inslag som valfrihet i hälso- och äldrevård kan också öka engagemanget och intresset för politik. Samtidigt kan till exempel försvagat minne, sviktande hälsa och att leva ensam vara tillbakahållande faktorer som minskar engagemanget och intresset för politik.

AgeCap

Ursprungligen var AgeCap ett samarbete mellan fem forskargrupper finansierat av Forte, men efter finansiering från Göteborgs universitets satsning UGOT Challenge har AgeCap utökats till att innefatta forskare från fem fakulteter och 15 institutioner vid Göteborgs universitet.

Inom det utökade AgeCap finns det expertis som spänner från molekylärbiologi och neurokemi till arbetsliv, historia, vårdvetenskap, journalistik, språk och design.

Forskare från olika områden arbetar i förenade forskningsprogram för att begreppet kapabilitet ska kunna studeras så ingående som möjligt.

Hitta mer information om AgeCap här 

Läs mer om UGOT Challenge här.
 


 

Sidansvarig: Mats Ekström|Sidan uppdaterades: 2018-12-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?