Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Den sociale journalisten

Nyhetsarbete och nyhetsorganisation i de sociala mediernas tid.

Projektet “Den sociale journalisten: nyhetsarbete och nyhets-organisation i de sociala mediernas tid” handlar om hur journalister och medieföretag använder så kallade sociala medier för olika syften.

Sociala medier som fenomen har vuxit explosionsartat under de senaste åren. Det har blivit allt populärare att använda bloggar, mikrobloggar, YouTube, MySpace och Facebook.

Sociala medier har också på olika sätt gjort sitt intåg i journalistiken, t ex genom att nyhetsjournalister skriver bloggar vid sidan av det ordinarie nyhetsarbetet men också genom att bloggar ibland utgör källor till nyheter i ”gammelmedierna”, press, radio och TV.

Fortfarande lite kunskap om sociala medier

Samtidigt är kunskapen om användningsmönster, om motiven bakom användningen samt om vilka konsekvenser sociala medier har för journalistiskt arbete och för den journalistiska professionen fortfarande mycket liten.

Den forskning som hittills har bedrivits om sociala medier har framför allt utgjorts av surveyundersökningar som kartlägger de sociala mediernas spridning i olika befolkningsgrupper.

När det gäller de sociala mediernas användning i journalistiken finns betydligt mindre forskning och i den mån den finns har den främst handlat om att undersöka bloggandets och bloggarnas förhållande till de traditionella nyhetsmedierna.

Men både medieföretag och journalister använder sociala medier för en rad olika syften, som inte nödvändigtvis handlar om att producera eller distribuera journalistik. Det är bland annat detta vi vill undersöka inom projektet.

Sociala medier kanske inte alltid en resurs

Den nya medieteknologin är något som alla måste förhålla sig till, men det är inte säkert att sociala medier alltid betraktas som en resurs av journalister och medieföretag. Sociala medier erbjuder visserligen journalister nya tillfällen till såväl privat som professionellt ”nätverkande”. Det finns också möjligheter att få kontakt med andra publiker än de man vanligtvis har kontakt med i det dagliga arbetet.

De sociala nätverkssajterna är ofta öppna och människor delar frivilligt med sig av personlig information, åsikter och tankar. Detta skapar dock inte bara frihet, utan också nya möjligheter till kontroll och övervakning. Genom den öppna tillgången på information kan såväl arbetsgivare som allmänheten t ex få inblick i enskilda journalisters privatliv och för journalister som väljer att exponera både sig själva och sitt arbete i sociala medier kan exponeringen således innebära både möjligheter och potentiella risker.

Projektets syfte

Syftet med projektet “Den sociale journalisten: nyhetsarbete och nyhetsorganisation i de sociala mediernas tid” är därför att ge en nyanserad och fördjupad kunskap om svenska journalisters och medieföretags användning av sociala medier.

Våra forskningsfrågor handlar å ena sidan om hur journalister och medieföretag använder sociala medier för att kommunicera ”inåt” med kollegor, den egna branschen och med professionen. Det kan då t ex handla om att odla professionella kontakter eller att hitta potentiella nyhetskällor.

Å andra sidan kan sociala medier användas för att kommunicera och interagera med världen ”utanför” professionen och mediebranschen. Genom sociala medier kan såväl enskilda journalister som medieföretag presentera sig själva inför omvärlden. Enskilda journalister kan stärka sin offentliga image, och bygga sitt eget personliga ”varumärke”. På organisationsnivå kan företagets användning också motiveras av en önskan att stärka företagets varumärke för att skapa förtroende och legitimitet hos viktiga samhällsaktörer eller intressenter.

Teoretisk inspiration hämtar vi från den franske sociologen Pierre Bourdieu, som bland annat har utvecklat teorier om hur status, legitimitet och erkännande skapas i olika sociala sammanhang. Här handlar det framför allt om i vad mån sociala medier kan generera s k socialt kapital (kontakter, nätverk) och symboliskt kapital (prestige, status, auktoritet, kändisskap) för såväl enskilda journalister som företag.

Projektmedarbetare

Projektet genomförs av Monika Djerf-Pierre, JMG, och Christian Christensen, JMK, Stockholms universitet, projektledare.

Finansiär

FAS

Sidansvarig: Mats Ekström|Sidan uppdaterades: 2018-11-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?