Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Verksamhet

Forskning

Dagspresskollegiet sysslar primärt med forskning om tidningarnas publik, den faktiska och den potentiella. Syftet med forskningsprogrammet är att långsiktigt belysa dagspressens utveckling ur ett publikperspektiv, med särskild inriktning på samspelet mellan dagspress och andra medier. Andra mediers betydelse har kommit att spela en allt större roll under senare år. Den teoretiska ramen för programmet utgår från att tidningsläsning analyseras mot bakgrund av människors vanor och livssituation, tillgång på medier och enskilda mediers egenskaper samt av situationen i samhället, lokalt eller nationellt. 

Seminarier /konferenser

Dagspresskollegiets forskare deltar regelbundet i semanier som anordnas av dagstidningsbranschen eller av enskilda tidningsföretag. Exempel är Tidningsutgivarnas branschdagar där någon redovisning från Dagspresskollegiets forskning är ett återkommande inslag. Dagspresskollegiet anordnar också efter förfrågan seminarier inom många områden, exempelvis tidningsmarknad, internetanvändning och mediepublik generellt.

Utbildning

Sedan mitten av 1970-talet har Dagspresskollegiet regelbundet medverkat i utbildnings- och seminarieverksamhet inom medieområdet. Under 1980-talet genomförde kollegiet årligen nationella seminarier med inriktning på dagstidningsläsningens teori, metodik och tillämpning. När den nationella Tidningsledarutbildningen etablerades vid Göteborgs universitet blev forskare från Dagspresskollegiet ansvariga för momenten om dagspressens
läsarmarknad. Senare har en specialkurs, Läsarkunskap, etablerats.

Finansiering

Dagspresskollegiet finansieras sedan 2013 av Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse. Innan dess stod Tidningsutgivarna för större delen av finansieringen. Vi har förbundit oss att göra vissa undersökningar årligen, men står i övrigt fria att själva bedöma vilka fördjupande analyser som behöver göras.

Historik

Dagspresskollegiet är ett forskningsprogram för forskning om dagstidningar och dess publik. Kollegiet är finansierat av Tidningsutgivarna och var placerat vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet (JMG) fram till 2011. Idag är Dagspresskollegiet placerat vid Mittuniversitetet.

Forskningsprogrammet startades 1979 i samband med att Sverige fick lokalradio och därmed en ny potentiell konkurrent till dagspressen på den lokala marknaden. Eftersom merparten av de mått på tidningsspridning som funnits fram till dess var ganska grova och inte tog hänsyn till den stora massan av landsortstidningar, var det dags att initiera nya sätt att följa tidningspubliken för att se vad som hände när nya medier tog sig in på dagspressens traditionella arena. Därefter har dagspressen fått en mängd nya potentiella konkurrenter såväl tidsmässigt (på morgonen) som innehållsmässigt (ännu mer lokala nyheter); viktiga exempel är morgon-tv som startade reguljärt i början av 1990-talet, internet som började spridas mer allmänt i mitten av 1990-talet och gratistidningen Metro som startade sin första edition i Stockholm 1995. I början av 2000-talet har tidningarnas innehåll också börjat spridas via mobiltelefonen. Det finns alltså fog att fortsätta att följa tidningspubliken och se hur den beter sig, både i relation till dagstidningarna och till andra medier. Och något slags slut på utvecklingen har vi naturligtvis ännu inte sett.

Att Dagspresskollegiet från start placerades vid Göteborgs universitet var ett önskemål från finansiärerna. Man ville att undersökningarna skulle bedrivas i en forskningsmiljö med erfarenhet från liknande studier. Placeringen blev dåvarande Avdelningen för masskommunikation vid universitetets statsvetenskapliga institution, en institution där man genomfört medie- och opinionsundersökningar sedan mitten av 1950-talet – och dessutom tidiga metodstudier för Tidningsstatistik AB. Dagspresskollegiet gick dessutom 1986 in i ett samarbete med statsvetarna inom ramen för SOM-institutet.

När JMG bildades 1991 följde Dagspresskollegiet med dit. Forskningsmiljön inom JMG är berikande för vårt arbete. Doktorander har varit intresserade av att engagera sig i de frågor vi sysslar med. Ett tiotal doktorsavhandlingar har kommit fram inom kollegiets ram – och andra är på väg. De studentuppsatser som skrivits inom ramen för Dagspresskollegiets intresseområde är ett annat exempel på miljöns betydelse för forskningen.

Sidansvarig: Mats Ekström|Sidan uppdaterades: 2015-05-22
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?