Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Arbetsrapporter


De flesta av JMG:s arbetsrapporter efter 2001 går att ladda ner gratis som pdf:er.

Pdf-erna öppnas i ett nytt fönster.

 

Arbetsrapport nr 83

Det motståndskraftiga förtroendet – kriser och institutionellt förtroende i Sverige 1986-2017Författare: Tim Segerberg (2020).

Arbetsrapport nr 82

”Uppgifterna om det misstänkta knivdådet är ännu osäkra...".
Ett experiment om användandet av journalistiska osäkerhetsmarkörer.

Författare: Jacob Sohlberg och Bengt Johansson (2020).

Arbetsrapport nr 81

En fråga om tillgång, kvalité och arbetsvillkor. Mediebilden av äldreomsorgen i fyra svenska lokaltidningar.

Författare: Magnus Fredriksson och Christian Mossberg (2020).

Arbetsrapport nr 80

Satirteckningar i svensk dagspress 1890-2017.

Författare: Orla Vigsø (2019).

Arbetsrapport nr 79

Den kommunikativa blicken. En analys av principerna för svenska kommuners kommunikationsverksamheter.

Författare: Magnus Fredriksson, Mathias Färdigh, Anton Törnberg (2018). 

Arbetsrapport nr 78

Tvåstegshypotesen och teorin om opinionsledare - i en ny och snabbt föränderlig medieekologi

Författare: Maria Jervelycke Belfrage (2018)

Arbetsrapport nr 77

Bortom uppdraget. En analys av svenska myndigheters kommunikationsaktiviteter under Almedalsveckan

Författare: Magnus Fredriksson, Daniel Lövgren och Josef Pallas (2018)

Arbetsrapport nr 76

"Om jobb och bostäder och hur det ligger till i andra länder - det är ju det man vill veta mer om". En studie om ungas behov av nyheter och samhällsinformation i den digitala medieekologin.Författare: Maria Jervelycke Belfrage (2018)

Arbetsrapport nr 75

Journalisternas trygghetsundersökning. Journalisters utsatthet under 2016.Författare: Monica Löfgren Nilsson (2017)
 

Arbetsrapport nr 74

Både slumpmässig och planerad. Ungas nyhetskonsumtion i sociala medierFörfattare: Maria Jervelycke Belfrage (2016) OBS ny korrigerad version.

Arbetsrapport nr 73

Räkna med kvinnor Global Media Monitoring Project 2015. Nationell rapport Sverige. Författare: Maria Edström och Josefine Jacobsson (2015)

Arbetsrapport nr 72

Falska larm och äkta stormar. En studie av allmänhetens syn på myndigheter och medier i samband med SMHI:s varning inför stormen Simone 2013

Författare: Martin Spaak (2015)

Arbetsrapport nr 71

Det här var dagen då anonyma tonåringar via sociala medier startade ett upplopp i Göteborg. En studie över gestaltningen i fyra svenska tidningar av gatuoroligheterna i samband med ”Instagram-händelserna” i Göteborg i december 2012.Författare: Anna Erwander och Hugo Lindkvist (2014)
 

Arbetsrapport nr 70

Den medialiserade myndigheten. En analys av svenska myndigheters anpassningar till medielogikenFörfattare: Magnus Fredriksson och Josef Pallas (UU) (2014)
 

Arbetsrapport nr 69

Institutioners organisatoriska lärande från samhällskriser. En studie av redaktioner, myndigheter och resebyråer i samband med tsunamivarningen 2012.

Författare: Ingrid Lord
 

 Arbetsrapport nr 68

Professionell men personlig. En publikstudie av läsares uppfattningar om journalisters aktivitet på twitter.

Författare: Carl Malmer (2012)
 

Arbetsrapport nr 67
GP.se - Om publiken själv får välja. En studie i publikens delningsvärdering Författare: John Rejnäs och Martin Gunséus (2011)
 

Arbetsrapport nr 66
Jättekliv eller tidsfördriv. En studie i hur svenska journalister använder sociala medier som arbetsverktygFörfattare: Mira Hjort, Signe Oskarsson och Madelene Szabó (2011)


Arbetsrapport nr 65
Olika men ändå lika. Rapporteringen om riksdagsvalet 2010 i fem stora pappers- och webbtidningarFörfattare: Marina Ghersetti (2011)
 

Arbetsrapport nr 64

Snöovädret i medierna vintern 2009–2010

Författare: Marina Ghersetti, Tomas A. Odén (2010)
 

Arbetsrapport nr 63

Viruset och vaccinet. En undersökning av pressens rapportering kring vaccinationen i samband med svininfluensan 2009Författare: Diana Jacobsson (2010)
 

Arbetsrapport nr 62

En introduktion till logistisk regressionsanalysFörfattare: Johannes Bjerling, Jonas Ohlsson (2010)
 

Arbetsrapport nr 61

Kvinnor, män och nyheter i televisionen. En innehållsstudie av ämnen och källor under 45 årFörfattare: Monica Löfgren Nilsson (2009)
 

Arbetsrapport nr 60

Terrorattackerna i USA. Sveriges Radios rapportering om den 11 september 2001Författare: Marina Ghersetti (2009)
 

Arbetsrapport nr 59

Personer med invandrarbakgrund i SVTs nyhetsprogram. En innehållsanalys av Rapport, Aktuellt, Sportnytt och Kulturnyheterna 2001Författare: Marina Ghersetti (2009)
 

 Arbetsrapport nr 58Hot eller möjlighet? En kvantitativ studie av svenska landsortsbaserade dagspressjournalisters inställning till användarskapat innehållFörfattare: Johan Cedersjö, Roger Gustavsson (2009)


Arbetsrapport nr 57
Dagstidningen på 3,5 tum? En nutids- och framtidsstudie av svensk dagspress förhållande till mobila tjänsterFörfattare: Magnus Ekström, Björn Granstrand (2009)


Arbetsrapport nr 56 Läsarmedverkan: Lönande logiskt lockbete. Nättidningarnas användarskapade innehåll ur ett redaktionellt ledningsperspektivFörfattare: Ulrika Hedman (2009)


Arbetsrapport nr 55 Sjuning, åttning, nining - tidning! Förskolebarns föreställningar om dagstidningen Författare: Therese Blomqvist, Maja Norin (2009)


Arbetsrapport nr 54 A-press med borgerliga ägare Författare: Tomas Andersson Odén, Johannes Bjerling (2008)


Arbetsrapport nr 53 Mediesystem i Europa. En studie av de europeiska ländernas mediesystem utifrån ett användarperspektiv
Författare: Mattias A Färdigh (2008)


Arbetsrapport nr 52Regionala TV-nyheter i medielogikens tid. En studie av Västnytts bevakning av Västra Götalandsregionen
Författare: Sandra Byström, Björn Danielsson, Bengt Johansson (2007)


Arbetsrapport nr 51
Förtroendet för polisen 2007. En analys av medborgarnas syn på polisen och dess roll i samhället 1986–2006 Författare: Gabriella Sandstig (2007)


Arbetsrapport nr 50 Mobiltelefonen som multimedium och nyhetsmedium. Ett användarperspektiv
Författare: Oscar Westlund (2007)


Arbetsrapport nr 49 Från annonsblad till tidningar. Decenniers utveckling av lokala gratistidningar
Författare: Ingela Wadbring (2007)


Arbetsrapport nr 48 Göteborgsakademiker 2006. Medieinnehav och medieanvändning bland unga högutbildade
Författare: Jonas Ohlsson (2007)


Arbetsrapport nr 47 Mobiltelefonianvändning. En forskningsöversikt
Författare: Oscar Westlund (2007)


Arbetsrapport nr 46 Fokus på unga vuxna. Sociala förändringar och växande medieutbud skapar nya medievanor bland unga
Författare: Ulrika Andersson (2007)


Arbetsrapport nr 45 Partiledarutfrågningarna i SVT 2006
Författare: Johannes Bjerling (2007)


Arbetsrapport nr 44 Konsten att förhandla. Om journalister i en kommersiell tv-kultur
Författare: Malin Dellgran (2007)


Arbetsrapport nr 43 Bilden av funktionshinder. En studie av nyheter i Sveriges Television
Författare: Marina Ghersetti (2007)


Arbetsrapport nr 42 Rättvisa nyhetsmedier. Partiskheten under 2006 års medievalrörelse
Författare: Kent Asp (2006)


Arbetsrapport nr 41 In whose interest? A journalists´ view of their responsibilities and possibilities within the mainstream press in Sri Lanka
Författare: Anna Bolin (2006)


Arbetsrapport nr 40 Har ni nåt webbigt? En fallstudie av Göteborgs-Postens flerkanalspublicering: Redaktionell organisering och arbetsrutiner, nyhetsvärde samt medielogik
Författare: Ulrika Hedman (2006)


Arbetsrapport nr 39 Partiernas press
Författare: Jonas Ohlsson (2006)


Arbetsrapport nr 38 Journalistkårens partisympatier
Författare: Kent Asp (2006)


Arbetsrapport nr 37 Känslor av medieförtroendeFörfattare: Oscar Westlund (2006)


Arbetsrapport nr 36 Media Communication studies in Sweden. Disciplinary Boundary Construction – a theoretical contribution to Theory of Science
Författare: Oscar Westlund (2006)


Arbetsrapport nr 35 Barnen i nyheterna om Tsunamin
Författare: Ulf Wallin, Christoffer Lärkner, Johannes Berling (2005)

Arbetsrapport nr 35
Jönköpingsposten och Smålandsposten - två småländska tidningsstrategier.Författare: Tomas Odén


Arbetsrapport nr 34 Nya svenskar och svenska medier
Författare: Ulrika Andersson (2005)


Arbetsrapport nr 33 Synen på icke-fiktion I TV. Resultatredovisning
Författare: Åsa Nilsson, Lennart Weibull, Annette Hill (2005)


Arbetsrapport nr 32 Unga dagstidningsläsare i ny mediesituation
Författare: Carl Bergholtz, Johan Olsson (2005)


Arbetsrapport nr 31 I gratistidningsland
Författare: Ulrika Andersson, Ingela Wadbring (2005)


Arbetsrapport nr 30 Journalister och deras läsare. En studie av tidningsjournalisters syn på läsare och läsarundersökningar
Författare: Ulrika Andersson (2005)


Arbetsrapport nr 29 President Chavez i press, radio och TV. Mediebevakningen av folkomröstningskampanjen i Venezuela, augusti 2004
Författare: Tomas Andersson Odén (2005)


Arbetsrapport nr 28 Mångfalden i journalistkåren – studier av social sammansättning, samhällssyn och nyhets syn i den svenska journalistkåren
Författare: Anna Maria Jönsson (2005)


Arbetsrapport nr 27 2004 år publicistiska bokslut. Om tidningars redaktioner och innehåll
Författare: Tomas Andersson Odén (2005)


Arbetsrapport nr 26
Fågel, fisk eller... Om klassresenärers medievanor.Författare: Mira Öhlin (2005)


Arbetsrapport nr 25 Media Literacy. En diskussion om medieundervisning
Författare: Karin Fogelberg (2005)


Arbetsrapport nr 24 www.lokaltidning.se. Prenumeranters attityder till sin lokaltidning och nättidningsläsning
Författare: Oscar Westlund (2004)


Arbetsrapport nr 23 Mediers räckvidd. En Jämförelse av mätmetoder och undersökningar
Författare: Åsa Nilsson (2004)


Arbetsrapport nr 22 Jakten på lycka. En teoriutvecklande studie av tredjepersonseffekten
Författare: Eva Berglie (2004)


Arbetsrapport nr 21
En tidning för alla? Om invandrares användning av och attityder till medier i allmänhet och dagstidningar i synnerhet.Författare: Valpuri Mäkinen (2004)


Arbetsrapport nr 20 Ögonrörelser och dagstidningsläsning – en forskningsöversikt
Författare: Josefine Sternvik (2004)


Arbetsrapport nr 19 2003 års Publicistiska bokslut. Del 2. Sportens olika sidor: männens och de manliga sporternas revir
Författare: Ulrika Andersson (2004)


Arbetsrapport nr 18 2003 års Publicistiska bokslut. Del 1. Om tidningars redaktioner och innehåll
Författare: Tomas Andersson Odén (2004)


Arbetsrapport nr 17
Att undersöka otrygghet – en metodstudie.
Författare: Gabriella Sandstig (2004)


Arbetsrapport nr 16 Hur farligt är Göteborg? Risker i GP:s lokalnyheter
Författare: Bengt Johansson, Lisa Henricsson & Annelie Karlsson (2003)


Arbetsrapport nr 15 Betala för nyheter på internet?
Författare: Oscar Westlund (2003)


Arbetsrapport nr 14 Publicistiska bokslut – hyllvärmare eller redskap för förändring?
Författare: Petra Sintorn (2003)


Arbetsrapport nr 13 Medieval 2002 – partiskheten och valutgången. En studie av valrörelsens medialisering
Författare: Kent Asp (2003)


Arbetsrapport nr 12  
Jönköpings Lokal-TV Förening. Utvecklingen av en lokal TV-verksamhetFörfattare: Mariann Björkemarken (2003)


Arbetsrapport nr 11 Teknisk rapport för publicistiska bokslut
Författare: Tomas Andersson Odén & Ingela Wadbring (2003)


Arbetsrapport nr 10 2002 års Publicistiska bokslut. Del 2 – Om läsares och medarbetares syn på tidningar
Författare: Ingela Wadbring (2003)


Arbetsrapport nr 9 2002 års Publicistiska bokslut. Del 1 – Om tidningars redaktioner och innehåll
Författare: Tomas Andersson Odén (2003)


Arbetsrapport nr 8 Orons platser. En granskning av människors upplevelser av rädsla och otrygghet
Författare: Gabriella Sandstig (2003)


Arbetsrapport nr 7 Läsvanestudien
Författare: Rudolf Antoni & Therese Eriksson (2002)


Arbetsrapport nr 6 Publikens publik. Aktuell forskning kring användning och värdering av medier
Författare: Rudolf Antoni (2002)


Arbetsrapport nr 5 Gratistidningsmarknaden i Sverige 2001
Författare: Therese Eriksson (2002)


Arbetsrapport nr 4 Organisation och kön.
En strategisk litteraturöversikt av ämnesområdena organisation och kön applicerat på forskningsprojektet "Kvinnorna i journalistkulturen"
Författare: Gabriella Sandstig (2002)


Arbetsrapport nr 3 2001 års publicistiska bokslut. En rapport om 36 tidningars bokstäver – i siffror
Tomas Andersson Odén (2002)


Arbetsrapport nr 2 Bilavgaserna och den allmänna opinionen. Åsikter och handlingsberedskap
Författare: Kent Asp & Magnus Fredriksson (2001)


Arbetsrapport nr 1
Medierna i vardagslivet. En metodologisk skiss över hur det är möjligt att använda dagböcker som insamlingsmetod i medieforskningen.
Författare: Annika Bergström & Ingela Wadbring (2001) 


 Äldre arbetsrapporter i digital form (1970-2000):

Arbetsrapporter 1990-2000:

 

Arbetsrapport nr 100
Personvalet och journalisterna - 16 journalister om det första svenska personvalet 1998.Författare: Stina Bengtsson (2000)

Arbetsrapport nr 99
Var ska jag kryssa? En studie av RSV:s och dagspressens personvalsinformation inför valet 1998.Författare: Magnus Fredrikson (2000)

Arbetsrapport nr 98
Medievalsundersölningen 1998. Teknisk rapport. Författare: Kent Asp, Bengt Johansson och Åsa Nilsson (2000)

Arbetsrapport nr 97
Kvalitetseffektivitet i Public Service-radion. En kunskaps- och forskningsöversikt med förslag till indikatorer på radiokvalitet.Författare: Liselotte Englund (2000)

Arbetsrapport nr 95
Internet i medielandskapet. Författare: Aninka Bergström (1999)

Arbetsrapport nr 94
Mycket nöje! Nöjesjournalistik i förändring.Författare: Maria Domellöf (1999)

Arbetsrapport nr 93
Dagspressens ungdomssatsning. Författare: Josefin Sternvik (1999)

Arbetsrapport nr 92
Katastrofjournalistikens dilemman. En forskningsöversikt med etiska och psykologiska perspektiv. Författare: Liselotte Englund (1999)

Arbetsrapport nr 91
De nya Svenskarna möter Svenska massmedier. Författare: Lennart Weibull och Ingela Wadbring (1999)

Arbetsrapport nr 90
Internet i Svenska hushåll hösten 1997.Författare: Annika Bergström (1999)

Arbetsrapport nr 89
Tidningar, radio och TV i västra Småland.Författare: Annika Bergström (1998)

Arbetsrapport nr 88
Marjasin i medierna. En innehållsanalys på uppdrag av Medieakademin. Författare: Ronny Severinsson (1998)

Arbetsrapport nr 87
Medierna och giftutsläppet i Hallandsåsen.Författare: Kent Asp (1998)

Arbetsrapport nr 86
Dagstidningsläsning 1997. En tabellrapport från dagspresskollegiet. Författare: André Jansson (1998)

Arbetsrapport nr 85
Vad tycker tittarna? En publikstudie av två underhållningsprogram. Författare: Anna Maria Andersson, Birgitte Christiansen & Karin Fogelberg.

Arbetsrapport nr 84
Lokalt innehåll i norska och svenska tidningar. Fyra redaktörer läser varandras tidningar. Författare: Ronny Severinsson (1998)

Arbetsrapport nr 83
Nyhetsläsning på Internet - Svenska CNN från ett användarperspektiv.Författare: Erik Fjellman och Jan Sjögren (1998)

Arbetsrapport nr 82
Tidningars symbol- & bruksvärde. Kvalitativa intervjuer med några av Göteborgs-Postens & Hallands Nyheters läsare. Författare: Bigritte Christiansen och Annika Bergström (1998)

Arbetsrapport nr 81
Populärmusik: Såväl Wu-Tang Clan som Pat Bone.Författare: Magnus Andersson (1997)

Arbetsrapport nr 80
Pressen i Skaraborg. Tidningar och redaktörer från 1793 och framåt.Författare: Tomas Andersson Odén (1997)

Arbetsrapport nr 79
Tidningsvärden i morgon- och kvällspressen. Författare: André Jansson (1997)

Arbetsrapport nr 78
Ungdomars dagstidningsläsning.Författare: Anders Lithner och Ingela Wadbring (1997)

Arbetsrapport nr 77
Avisstrukturen i Norge og Sverige - 1960 til 1995. Författare: Sigurd Höst och Ronny Severinsson (1997)

Arbetsrappot nr 76
Sätt att se på TV. En kvantitativ problematisering av den selektiva TV-publiken. Författare André Jansson (1997)

Arbetsrapport nr 75
Inter-organisatorisk kommunikation mellan myndigheter och medier.Författare: Britt-Marie Leivik Knowles (1997)

Arbetsrapport nr 74
Svensk dagstidningsläsning i förändring. Författare: André Jansson (1997)

Arbetsrapport nr 72
Snöstormen den 17 november 1995. Författare: Torsten Malmström och Lennart Weibull (1995)

Arbetsrapport nr 71
Forskningsöversikt. Kommunjournalistik. Författare: Larsåke Larsson

Arbetsrapport nr 70
Kön och journalistik - att utvidga medieverkligheten. En litteraturöversikt. Författare: Maria Edström (1997)

Arbetsrapport nr 69
Medborgarna och EU-informationen. En studie av inställning, aktivitet och kunskap hos svenska folket inför folkomröstningen 1994.Författare: Bertil Flodin (1997)

Arbetsrapport nr 68
Hon och han i journalistutbildningen - ett pedagogiskt projekt.Författare: Monica Löfgren Nilsson (1997)

Arbetsrapport nr 67
Barn och massmedier. En forskningsöversikt. Författare: Ebba Sundin (1997)

Arbetsrapport nr 66
IT-brug i hverdagslivet. En kvalitativ interviewundersögelse om ti menneskers computer- og internetbrug i privatsfären.Författare: Birgitte Christiansen (1996)

Arbetsrapport nr 65
Inte utan relevans - om ungdomars användning av massmedier.Författare: Bo Reimer (1996)

Arbetsrapport nr 64
Tittarna och det sociala rummet.Författare: André Jansson (1996)

Arbetsrapport nr 63
Svenskar, invandrare och flyktingar i rubrikerna. Författare: Ylva Brune (1996)

Arbetsrapport nr 62
Den journalistiska vägen - vadan och varthän? En studie om kvinnliga och manliga journaliststudenter i Göteborg.Författare: Ingela Wadbring (1996)

Arbetsrapport nr 61
Mediebarometern 1979-1995. Författare: Karin Björkqvist Hellingwerf (1996)

Arbetsrapport nr 61
Newer has so much been written by so many about so few, or, why youth research?Färfattare: Keith Roe (1990)

Arbetsrapport nr 60
Vålberg i nyheterna - en kamp mellan tolkningsmönster.Författare: Ylva Brune (1996)

Arbetsrapport nr 60
Förtroendet för medierna.Författare: Maria Elliot (1990)

Arbetsrapport nr 59
Kommunaktuellt. Studier av tidningens spridning och abonnenternas läsvanor. Författare: Margareta Melin (1990)

Arbetsrapport nr 58
Bio, film och samhälle. En analys av svenskarnas biografbesök, filmpreferenser och syn på film och samhälle. Författare: Lennart Weibull (1996)

Arbetsrapport nr 58
City 103 och tre livsstilar. En undersökning om radiolyssnande utifrån livsstilsbegreppet. Författare: Charlotta Lekvall och Patrik Vult von Steyern (1990)

Arbetsrapport nr 57
Sverigebilden i TV-nyheterna. En undersökning av Stockholmsdominansen i Rapport (1986-1995) och Nyheterna (1991-1995).Författare: Kent Asp (1996)

Arbetsrapport nr 57
Music, Music forever, and so much of it the same... Författare: Roger Wallis (1990)

Arbetsrapport nr 56
Jakten på den försvinnande publiken. Om besök och besökare på svenska biografer.Författare: Marina Ghersetti (1996)

Arbetsrapport nr 56
Mediebarometern under åttiotalet. Författare: Karin Björkqvist (1990)

Arbetsrapport nr 55
Tidningsläsaren - vem är det? En analys av olika gruppers tidningsanvändning.Författare: Ingela Wadbring (1995)

Arbetsrapport nr 54
Med loket mot framtiden. Om unga arbetarklassmän: Invandrare, EU och massmedier.Författare: Dino Viscovi (1995)

Arbetsrapport nr 53
Samma röster med nya ansikten - En studie av Rapports innehållsform och presentationsmässiga förändring över en tioårsperiod med tyngdpunkt på begriplighet.Författare: Jakob Bjur och Jörgen Thörnqvist (1995)

Arbetsrapport nr 52
Våldsbrott i svensk press. En jämförelse mellan åren 1983 och 1993.Författare: Gunilla Jarlbro och Annelis Jönsson (1995)

Arbetsrapport nr 51
"Pennskaften". Female Journalists in Sweden.Författare: Monica Löfgren Nilsson (1995)

Arbetsrapport nr 49
Journalister om journalismen. Redovisning av en läsarundersökning från hösten 1994.Författare: Lennart Weibull (1995)

Arbetsrapport nr 48
Mediebarometern 1979-1994.Författare: Karin Björkqvist Helingwerf (1995)

Arbetsrapport nr 47
Barn, ungdom och reklam.Författare: Gunilla Jarlbro (1995)

Arbetsrapport nr 46
Tidningsläsning i Gästrikland.Författare: Karin Björkqvist Hellingwerf (1995)

Arbetsrapport nr 45
"Sista ordet är inte sagt än!" - en analys av lärarnas syn på jämställdhet vid journalistutbildningen vid journalistutbildningen i Göteborg.Författare: Ingela Wadbring (1995)

Arbetsrapport nr 44
Female Educators and Male Craftsmen? The Professional Ideals Among Swedish Journalists.Författare: Margareta Melin (1995)

Arbetsrapport nr 43
Can Women Become Cowboys? The Importance of Journalist Education for the Professional Ideal Among Swedish Journalists. Författare: Margareta Melin (1995)

Arbetsrapport nr 42
Medieval ´94. Anförande vid folkrörelsernas medieforum den 20 oktober 1994. Författare: Kent Asp (1994)

Arbetsrapport nr 41
Det svenska TV-utbudet 1987 och 1993. Undersökning av sändningstid och programkategorier.Författare: Olof Hultén och Carin Nilsson (1993)

Arbetsrapport nr 40
Kulturell identitet och massmedieanvändning på Åland. Författare: Bo Reimer (1994)

Arbetsrapport nr 39
På konsumenternas sida. En analys av hur konsumentfrågorna speglas i göteborgspressen.Författare: Ingela Wadbring och Lennart Weibull (1994)

Arbetsrapport nr 38
Massmediernas enfaldiga typer. Kvinnor och män i mediebruset den 17 mars 1994.Författare: Maria Edström och Maria Jacobson (1994)

Arbetsrapport nr 37
Att studera massmediernas innehåll. En genomgång av innehållsstudier inom svensk forskning om journalistik, medier och kommunikation.Författare: Bengt Johansson (1993)

Arbetsrapport nr 36
Mediebarometern 1979-1993.Författare: Karin Bkörkqvist Hellingwerf (1994)

Arbetsrapport nr 34
Tidningsläsning i Luleå och Kiruna. Presentation av en läsarundersökning.Författare: Karin Björkqvist Hellingwerf (1994)

Arbetsrapport nr 33
Den franska folkomröstningen. En analys av rapporteringen om den franska folkomröstningen om Maastrichfördraget i svensk press, radio och tv samt i övriga nordiska länders press. Författare: Ulf Wallin (1993)

Arbetsrapport nr 31
Studieresa till amerikanska högskoleutbildningar i journalistik, medier och kommunikation.Författare: Bengt Carlsson, Inger Lindstedt och Lennart Weibull (1993)

Arbetsrapport nr 30
Klimat och kön. Journalisters bedömningar av arbetsklimatet på nyhetsredaktionerFörfattare: Monica Löfgren-Nilsson

Arbetsrapport nr 28
Läsvanestudiens mått på läsvanor (En analys av två mått på läsvanor).Författare: Karin Björkqvist Hellingwerf (1993)

Arbetsrapport nr 27
Var finns kvinnorna? En analys av manligt och kvinnligt i kurslitteraturen vid Journalisthögskolan i Göteborg. Författare: Margareta Melin (1993)

Arbetsrapport nr 26
Videotex . Massmedium eller ej? En litteraturstudie och begreppsanalys.Författare: Carin Nilsson och Åsa Widgren (1993)

Arbetsrapport nr 25
Mediebarometern 1979-1992. Författare: Karin Björkqvist-Hellingwerf (1993)

Arbetsrapport nr 23
En fråga om smak. Om stabila och rörliga gruppers kulturella preferenser.Författare: Charlotta Kratz (1992)

Arbetsrapport nr 22
A Toaster with Pictures: the Evolution of American Broadcasting 1921-1991.Författare: Monika Djerf Pierre (1992)

Arbetsrapport nr 21
Kvinnligt, manligt, journalistiskt - journalisters syn på nyhetsvärdering. Författare: Monica Löfgren-Nilsson (1992)

Arbetsrapport nr 20
Swedes´View of the World. A Descriptive Report from the First Two Balticom Surveys. Författare: Lennart Weibull och Karl Erik Rosengren (1992)

Arbetsrapport nr 19
Dagspress och medievanor. En analys av läsvanestudien 1991.Författare: Karin Björkqvist-Hellingwerf (1994)

Arbetsrapport nr 18
Mediebarometern 1979-1991.Författare: Karin Björkqvist-Hellingwerf (1992)

Arbetsrapport nr 16
Partiskheten i Sveriges radios och TV4:s nyhetsprogram under 1991 års valrörelse. En undersökning av valbevakningen i Rapport, Aktuellt, Ekot, Nyheterna och Dagens Nyheter. Författare: Kent Asp (1991)

Arbetsrapport nr 15
Från icke-läsare till allätare. Fyra läsartyper i Stockholm och i landsorten.Författare: Charlotta Kratz (1991)

Arbetsrapport nr 14
Från kulturteori till journalistkultur. En litteraturöversikt över diskussionerna kring kulturbegreppet. Författare: Margareta Melin (1991)

Arbetsrapport nr 12
Masskommunikation som ämnesområde. Ett försök till empirisk bestämning. Presentation vid seminarium i Umeå 25 april 1991.Författare: Lennart Weibull (1991)

Arbetsrapport nr 11
Massmediernas räckvidd 1979-1990Författare: Monica Löfgren (1991)

Arbetsrapport nr 10
Publik och medier i samspel. En analys gjord för MedieSverige 1991.Författare: Lennart Weibull (1991)

Arbetsrapport nr 9
Tidningsvanor i Gästrikland 1989. Presentation av en läsarundersökning.Författare: Ronny Severinsson (1991)

Arbetsrapport nr 8
Public Service Broadcastin Concept and Practice: A Preliminary Overview of the Ideals and Some Swedish Experience.Författare: Admassu Tassew (1991)

Arbetsrapport nr 6
Verklighetsavtal och kapital. En studie av det ekonomiska och det kulturella kapitalets betydelse för läsningen av Stockholmstidningar utanför Stockholm.Författare: Charlotta Kratz (1991)

Arbetsrapport nr 5
Tidningsläsning i Jönköping. En presentation av en läsarundersökning.Författare: Charlotta Kratz (1990)

Arbetsrapport nr 4
Kulturdiskussioner. Inlägg i tre eviga debatter. Författare: Bo Reimer (1990)

Arbetsrapport nr 3
Tidningsläsning i sydöstra Skåne. En presentation av en läsarundersökning. Författare: Charlotta Kratz (1990)

Arbetsrapport nr 2
Tidningsläsning i nordvästra Skåne.Författare: Ronny Severinsson (1990)

Arbetsrapport nr 1
Massmedier, allmänhet och flyktingfrågor i Sverige och i Sjöbo. En fallstudie på Sjöbo.Författare: Ronny Severinsson (1990)

 

Arbetsrapporter 1980-89:

Arbetsrapport nr 55
City 103 och dess lyssnare - en undersökning om lyssnandet på Svenska Arbetsgivareföreningens närradiostation i Göteborg.Författare: Catharina Kisch och Mikael Stoltz (1989)


Arbetsrapport nr 54
Tidningsläsning i Kalmar och på Öland. Författare: Charlotta Kratz (1989)


Arbetsrapport nr 53
Notes on the concept of aggression and its (mis) use in media research.Författare: Keith Roe (1989)

Arbetsrapport nr 52
Nyhetstidningen 8 sidor - innehåll, spridning och läsning.Författare: Monica Löfgren (1989)
 

Arbetsrapport nr 51
Två statsråds fall i pressenFörfattare: Monica Löfgren (1989)
 

Arbetsrapport nr 50
Rapport från en andra kontaktresa till Uruguay. Om massmedier, utbildning och forskning i social kommunikation samt Instituto de Communication y Desarrollo. Författare: Lennart Weibull (1989)
 

Arbetsrapport nr 49
Mediebarometern. Resultat från 1988/89.Författare: Magnus Anshelm (1989)
 

Arbetsrapport nr 48
Pressens självsanering. Ett regelsystems framväxt. Författare: Britt Börjesson (1989)
 

Arbetsrapport nr 47

Massmedier och beslutsfattare. En litteraturstudie.Författare: Monika Djerf (1989)
 

Arbetsrapport nr 46

Läsvanor och läsintressen 1979-1987Författare: Magnus Anshelm och Jan Strid (1989)
 

Arbetsrapport nr 45

Det politiska tidningsvalet.Författare: Karin Björkqvist (1989)
 

Arbetsrapport nr 44

Finns det funktionsdimensioner i medieanvändningen? En faktoranalys.Författare: Monika Djerf (1989)
 

Arbetsrapport nr 43

Adolescents VCR use: How and why. Författare: Keith Roe (1988)
 

Arbetsrapport nr 42

Tidningsläsning i Värmland. Presentation av en läsarundersökning från våren 1987. Författare: Karin Björkqvist (1988)
 

Arbetsrapport nr 41

Lokal-TV via kabel. Synen på en ny kanal bland andra medier. Författare: Lennart Weibull (1988)
 

Arbetsrapport nr 40

Kabel-TV i Göteborg.Författare: Monica Löfgren (1988)
 

Arbetsrapport nr 39

En kvalitativ studie av hur människor upplever tidningsinnehåll. Författare: Gunilla Jarlbro (1988)
 

Arbetsrapport nr 38

Rapport från kontaktresa till Uruguay 10-22 april 1988.Författare: Lennart Weibull (1988)
 

Arbetsrapport nr 37
Brott och publicitet. Kriminaljournalistik och pressetik under 1900-taletFörfattare Britt Börjesson (1988)
 

Arbetsrapport nr 36

Mått på mätning. En förundersökning av fördelningsegenskaper och stabilitet hos linje- och kategoribaserade mått. Författare: Anders Ohlsson och Keith Roe (1988)
 

Arbetsrapport nr 35

Svenska folkets intressen 1973-1982. En sekundärbearbetning av Testologens mätningar av intressen.Författare: Ingela Strid
 

 Arbetsrapport nr 34

Massmediernas räckvidd 1986/1987 - En analys av Mediebarometern.Författare: Magnus Anshelm (1988)
 

Arbetsrapport nr 33

Palme i amerikanska ögon. En studie av den amerikanska pressens behandling av nyheten om mordet på statsminister Olof Palme 1986.Författare: Rutger Lindahl och Lennart Weibull (1988)
 

Arbetsrapport nr 32

Sverige-Nu - SOM 86 - En jämförelse av två undersökningar. Författare: Magnus Anshelm (1988)
 

Arbetsrapport nr 31

Läsvanestudien 1986. Huvudresultat och metodjämförelse. Författare: Magnus Anshelm och Lennart Weibull (1988)
 

Arbetsrapport nr 30

Publicistisk sed. Ett forskningsprogram om ett regelsystem och dess betydelse för svensk journalistik. Författare: Lennart Weibull (1988)
 

Arbetsrapport nr 29

Reading postmaterialism.Författare: Bo Reimer (1988)
 

Arbetsrapport nr 28

Tidningsläsning i gästrikland. Presentation av en läsarundersökning.Författare: Karin Björkqvist (1987)

 

Rapportserie 1986
Läsaren och tidningen. Memostudier av en dags tidningsläsning.Författare: Bo Reimer (1986)

 

Rapportserie 1984:Juli
Annonsbladsläsning i Sverige. En analys av hur allmänheten tar del av lokala annonsblad. En studie utförd på uppdrag av femte pressutredningen.Författare: Ingela Strid och Lennart Weibull (1984)

Rapportserie 1984:Juni
Närradiolyssnandet i Stockholm 1984. Resultat från en lyssnarundersökning våren 1984 genomförd på uppdrag av Stockholms närradioförening.Författare: Lennart Weibull (1984)

Rapportserie 1984:Maj
Dagspress på arbetsplatsen. En analys av dagstidningsläsningen på svenska arbetsplatser 1984-1985.Författare: Bo Reimer och Lennart Weibull (1985)

Rapportserie 1984:2
Läsvanor och läsintressen. En översikt av människors använding av morgonpress i Sverige, baserad på 1983 års läsvanestudie.Författare: Jan Strid och Lennart Weibull (1984)


Rapportserie 1983:6
Postenkäten som datainsamlingsmetod. Vem svarar och vem avstår från att svara?Författare: Anders Ohlsson (1983)

Rapportserie 1983:5
Tidningsläsning i Jönköping.Författare: Anders Ohlsson (1983)

Rapportserie 1983:4
Ungdomars tidningsläsning. En studie av tidningsläsande ungdom i medelpad 1981.Författare: Jan Strid (1983)

Rapportserie 1983:2
Daglig tidningsläsning 1982. En tabellsammanställning med kommentarer om utvecklingen av tidningsläsningen en genomsnittlig dag 1979-1982.Författare: Lennart Weibull (1983)

 

Rapportserie 1982:2
Två rapporter om dagstidningsläsning 1979-1981.Författare: Lennart Weibull (1982)


Rapportserie 1981:4
Daglig tidningsläsning 1980. En uppföljning av 1979 års läsarstudie.Författare: Lennart Weibull (1981)

 

Rapportserie 1980:1
Den dagliga tidningsläsningen. Analys av tidningsläsning och annan mediekonsumtion en genomsnittlig dag i oktober 1979.Författare: Lennart Weibull (1980)

Rapportserie 1980:2
Dagspressens läsare. En rapport om intressen och läsvanor 1979.Författare: Lennart Weibull (1980)
 

Arbetsrapporter 1970-79:

 Tidningsmarknaden i Malmö. En översikt av Sydsvenska Dagbladets läsare utarbetad på uppdrag av presstödsnämnden. Författare: Lennart Weibull (1979)

 

Dagspress och veckopress. En sammanfattande översikt av två pressgruppers publikmönster.  Författare: Lennart Weibull (1978)

 

Kommunala informatörer 1977. En studie av medlemmar i kommunala informatörers förening.Författare: Kent Asp och Lennart Weibull (1977)
 

Samhällsdebatt i TV. En fallstudie på källsöppet, 1971-1977.Författare: Claes Lundgren, Jan Strid och Lennart Weibull (1977)

 

Tidningsläsning. En explorativ studie på grundval av två delundersökningar inom forskningsprojektet Pressens funktioner. Rapportserien 1977:4 del 1.Rapportserien 1977:4 del 2.Författare: Lennart Weibull (1977)

 

Periodicals in Politics. Results from a Swedish Survey. Rapportserie 1977:2Författare: Lennart Weibull (1977)

 

 Populärpressen i mediesamhället. En explorativ analys på grundval av data från forskningsprojektet Pressens funktioner. Rapportserie 1976:6

Författare: Lennart Weibull (1976)

Sidansvarig: Monica Löfgren Nilsson|Sidan uppdaterades: 2020-04-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?