Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Arbetsrapporter


De flesta av JMG:s arbetsrapporter efter 2001 går att ladda ner gratis som pdf:er.

Pdf-erna öppnas i ett nytt fönster.

Arbetsrapport nr 79

Den kommunikativa blicken. En analys av principerna för svenska kommuners kommunikationsverksamheter.

Författare: Magnus Fredriksson, Mathias Färdigh, Anton Törnberg (2018). 

Arbetsrapport nr 78

Tvåstegshypotesen och teorin om opinionsledare - i en ny och snabbt föränderlig medieekologi

Författare: Maria Jervelycke Belfrage (2018)

Arbetsrapport nr 77

Bortom uppdraget. En analys av svenska myndigheters kommunikationsaktiviteter under Almedalsveckan

Författare: Magnus Fredriksson, Daniel Lövgren och Josef Pallas (2018)

Arbetsrapport nr 76

"Om jobb och bostäder och hur det ligger till i andra länder - det är ju det man vill veta mer om". En studie om ungas behov av nyheter och samhällsinformation i den digitala medieekologin.Författare: Maria Jervelycke Belfrage (2018)

Arbetsrapport nr 75

Journalisternas trygghetsundersökning. Journalisters utsatthet under 2016.Författare: Monica Löfgren Nilsson (2017)
 

Arbetsrapport nr 74

Både slumpmässig och planerad. Ungas nyhetskonsumtion i sociala medierFörfattare: Maria Jervelycke Belfrage (2016) OBS ny korrigerad version.

Arbetsrapport nr 73

Räkna med kvinnor Global Media Monitoring Project 2015. Nationell rapport Sverige. Författare: Maria Edström och Josefine Jacobsson (2015)

Arbetsrapport nr 72

Falska larm och äkta stormar. En studie av allmänhetens syn på myndigheter och medier i samband med SMHI:s varning inför stormen Simone 2013

Författare: Martin Spaak (2015)

Arbetsrapport nr 71

Det här var dagen då anonyma tonåringar via sociala medier startade ett upplopp i Göteborg. En studie över gestaltningen i fyra svenska tidningar av gatuoroligheterna i samband med ”Instagram-händelserna” i Göteborg i december 2012.Författare: Anna Erwander och Hugo Lindkvist (2014)
 

Arbetsrapport nr 70

Den medialiserade myndigheten. En analys av svenska myndigheters anpassningar till medielogikenFörfattare: Magnus Fredriksson och Josef Pallas (UU) (2014)
 

Arbetsrapport nr 69

Institutioners organisatoriska lärande från samhällskriser. En studie av redaktioner, myndigheter och resebyråer i samband med tsunamivarningen 2012.

Författare: Ingrid Lord
 

 Arbetsrapport nr 68

Professionell men personlig. En publikstudie av läsares uppfattningar om journalisters aktivitet på twitter.

Författare: Carl Malmer (2012)
 

Arbetsrapport nr 67
GP.se - Om publiken själv får välja. En studie i publikens delningsvärdering Författare: John Rejnäs och Martin Gunséus (2011)
 

Arbetsrapport nr 66
Jättekliv eller tidsfördriv. En studie i hur svenska journalister använder sociala medier som arbetsverktygFörfattare: Mira Hjort, Signe Oskarsson och Madelene Szabó (2011)


Arbetsrapport nr 65
Olika men ändå lika. Rapporteringen om riksdagsvalet 2010 i fem stora pappers- och webbtidningarFörfattare: Marina Ghersetti (2011)
 

Arbetsrapport nr 64

Snöovädret i medierna vintern 2009–2010

Författare: Marina Ghersetti, Tomas A. Odén (2010)
 

Arbetsrapport nr 63

Viruset och vaccinet. En undersökning av pressens rapportering kring vaccinationen i samband med svininfluensan 2009Författare: Diana Jacobsson (2010)
 

Arbetsrapport nr 62

En introduktion till logistisk regressionsanalysFörfattare: Johannes Bjerling, Jonas Ohlsson (2010)
 

Arbetsrapport nr 61

Kvinnor, män och nyheter i televisionen. En innehållsstudie av ämnen och källor under 45 årFörfattare: Monica Löfgren Nilsson (2009)
 

Arbetsrapport nr 60

Terrorattackerna i USA. Sveriges Radios rapportering om den 11 september 2001Författare: Marina Ghersetti (2009)
 

Arbetsrapport nr 59

Personer med invandrarbakgrund i SVTs nyhetsprogram. En innehållsanalys av Rapport, Aktuellt, Sportnytt och Kulturnyheterna 2001Författare: Marina Ghersetti (2009)
 

 Arbetsrapport nr 58Hot eller möjlighet? En kvantitativ studie av svenska landsortsbaserade dagspressjournalisters inställning till användarskapat innehållFörfattare: Johan Cedersjö, Roger Gustavsson (2009)


Arbetsrapport nr 57
Dagstidningen på 3,5 tum? En nutids- och framtidsstudie av svensk dagspress förhållande till mobila tjänsterFörfattare: Magnus Ekström, Björn Granstrand (2009)


Arbetsrapport nr 56 Läsarmedverkan: Lönande logiskt lockbete. Nättidningarnas användarskapade innehåll ur ett redaktionellt ledningsperspektivFörfattare: Ulrika Hedman (2009)


Arbetsrapport nr 55 Sjuning, åttning, nining - tidning! Förskolebarns föreställningar om dagstidningen Författare: Therese Blomqvist, Maja Norin (2009)


Arbetsrapport nr 54 A-press med borgerliga ägare Författare: Tomas Andersson Odén, Johannes Bjerling (2008)


Arbetsrapport nr 53 Mediesystem i Europa. En studie av de europeiska ländernas mediesystem utifrån ett användarperspektiv
Författare: Mattias A Färdigh (2008)


Arbetsrapport nr 52Regionala TV-nyheter i medielogikens tid. En studie av Västnytts bevakning av Västra Götalandsregionen
Författare: Sandra Byström, Björn Danielsson, Bengt Johansson (2007)


Arbetsrapport nr 51
Förtroendet för polisen 2007. En analys av medborgarnas syn på polisen och dess roll i samhället 1986–2006 Författare: Gabriella Sandstig (2007)


Arbetsrapport nr 50 Mobiltelefonen som multimedium och nyhetsmedium. Ett användarperspektiv
Författare: Oscar Westlund (2007)


Arbetsrapport nr 49 Från annonsblad till tidningar. Decenniers utveckling av lokala gratistidningar
Författare: Ingela Wadbring (2007)


Arbetsrapport nr 48 Göteborgsakademiker 2006. Medieinnehav och medieanvändning bland unga högutbildade
Författare: Jonas Ohlsson (2007)


Arbetsrapport nr 47 Mobiltelefonianvändning. En forskningsöversikt
Författare: Oscar Westlund (2007)


Arbetsrapport nr 46 Fokus på unga vuxna. Sociala förändringar och växande medieutbud skapar nya medievanor bland unga
Författare: Ulrika Andersson (2007)


Arbetsrapport nr 45 Partiledarutfrågningarna i SVT 2006
Författare: Johannes Bjerling (2007)


Arbetsrapport nr 44 Konsten att förhandla. Om journalister i en kommersiell tv-kultur
Författare: Malin Dellgran (2007)


Arbetsrapport nr 43 Bilden av funktionshinder. En studie av nyheter i Sveriges Television
Författare: Marina Ghersetti (2007)


Arbetsrapport nr 42 Rättvisa nyhetsmedier. Partiskheten under 2006 års medievalrörelse
Författare: Kent Asp (2006)


Arbetsrapport nr 41 In whose interest? A journalists´ view of their responsibilities and possibilities within the mainstream press in Sri Lanka
Författare: Anna Bolin (2006)


Arbetsrapport nr 40 Har ni nåt webbigt? En fallstudie av Göteborgs-Postens flerkanalspublicering: Redaktionell organisering och arbetsrutiner, nyhetsvärde samt medielogik
Författare: Ulrika Hedman (2006)


Arbetsrapport nr 39 Partiernas press
Författare: Jonas Ohlsson (2006)


Arbetsrapport nr 38 Journalistkårens partisympatier
Författare: Kent Asp (2006)


Arbetsrapport nr 37 Känslor av medieförtroendeFörfattare: Oscar Westlund (2006)


Arbetsrapport nr 36 Media Communication studies in Sweden. Disciplinary Boundary Construction – a theoretical contribution to Theory of Science
Författare: Oscar Westlund (2006)


Arbetsrapport nr 35 Barnen i nyheterna om Tsunamin
Författare: Ulf Wallin, Christoffer Lärkner, Johannes Berling (2005)


Arbetsrapport nr 34 Nya svenskar och svenska medier
Författare: Ulrika Andersson (2005)


Arbetsrapport nr 33 Synen på icke-fiktion I TV. Resultatredovisning
Författare: Åsa Nilsson, Lennart Weibull, Annette Hill (2005)


Arbetsrapport nr 32 Unga dagstidningsläsare i ny mediesituation
Författare: Carl Bergholtz, Johan Olsson (2005)


Arbetsrapport nr 31 I gratistidningsland
Författare: Ulrika Andersson, Ingela Wadbring (2005)


Arbetsrapport nr 30 Journalister och deras läsare. En studie av tidningsjournalisters syn på läsare och läsarundersökningar
Författare: Ulrika Andersson (2005)


Arbetsrapport nr 29 President Chavez i press, radio och TV. Mediebevakningen av folkomröstningskampanjen i Venezuela, augusti 2004
Författare: Tomas Andersson Odén (2005)


Arbetsrapport nr 28 Mångfalden i journalistkåren – studier av social sammansättning, samhällssyn och nyhets syn i den svenska journalistkåren
Författare: Anna Maria Jönsson (2005)


Arbetsrapport nr 27 2004 år publicistiska bokslut. Om tidningars redaktioner och innehåll
Författare: Tomas Andersson Odén (2005)


Arbetsrapport nr 26
Fågel, fisk eller... Om klassresenärers medievanor.
Författare: Mira Öhlin (2005)


Arbetsrapport nr 25 Media Literacy. En diskussion om medieundervisning
Författare: Karin Fogelberg (2005)


Arbetsrapport nr 24 www.lokaltidning.se. Prenumeranters attityder till sin lokaltidning och nättidningsläsning
Författare: Oscar Westlund (2004)


Arbetsrapport nr 23 Mediers räckvidd. En Jämförelse av mätmetoder och undersökningar
Författare: Åsa Nilsson (2004)


Arbetsrapport nr 22 Jakten på lycka. En teoriutvecklande studie av tredjepersonseffekten
Författare: Eva Berglie (2004)


Arbetsrapport nr 21
En tidning för alla? Om invandrares användning av och attityder till medier i allmänhet och dagstidningar i synnerhet.
Författare: Valpuri Mäkinen (2004)


Arbetsrapport nr 20 Ögonrörelser och dagstidningsläsning – en forskningsöversikt
Författare: Josefine Sternvik (2004)


Arbetsrapport nr 19 2003 års Publicistiska bokslut. Del 2. Sportens olika sidor: männens och de manliga sporternas revir
Författare: Ulrika Andersson (2004)


Arbetsrapport nr 18 2003 års Publicistiska bokslut. Del 1. Om tidningars redaktioner och innehåll
Författare: Tomas Andersson Odén (2004)


Arbetsrapport nr 17
Att undersöka otrygghet – en metodstudie.
Författare: Gabriella Sandstig (2004)


Arbetsrapport nr 16 Hur farligt är Göteborg? Risker i GP:s lokalnyheter
Författare: Bengt Johansson, Lisa Henricsson & Annelie Karlsson (2003)


Arbetsrapport nr 15 Betala för nyheter på internet?
Författare: Oscar Westlund (2003)


Arbetsrapport nr 14 Publicistiska bokslut – hyllvärmare eller redskap för förändring?
Författare: Petra Sintorn (2003)


Arbetsrapport nr 13 Medieval 2002 – partiskheten och valutgången. En studie av valrörelsens medialisering
Författare: Kent Asp (2003)


Arbetsrapport nr 12  
Jönköpings Lokal-TV Förening. Utvecklingen av en lokal TV-verksamhet
Författare: Mariann Björkemarken (2003)


Arbetsrapport nr 11 Teknisk rapport för publicistiska bokslut
Författare: Tomas Andersson Odén & Ingela Wadbring (2003)


Arbetsrapport nr 10 2002 års Publicistiska bokslut. Del 2 – Om läsares och medarbetares syn på tidningar
Författare: Ingela Wadbring (2003)


Arbetsrapport nr 9 2002 års Publicistiska bokslut. Del 1 – Om tidningars redaktioner och innehåll
Författare: Tomas Andersson Odén (2003)


Arbetsrapport nr 8 Orons platser. En granskning av människors upplevelser av rädsla och otrygghet
Författare: Gabriella Sandstig (2003)


Arbetsrapport nr 7 Läsvanestudien
Författare: Rudolf Antoni & Therese Eriksson (2002)


Arbetsrapport nr 6 Publikens publik. Aktuell forskning kring användning och värdering av medier
Författare: Rudolf Antoni (2002)


Arbetsrapport nr 5 Gratistidningsmarknaden i Sverige 2001
Författare: Therese Eriksson (2002)


Arbetsrapport nr 4 Organisation och kön.
En strategisk litteraturöversikt av ämnesområdena organisation och kön applicerat på forskningsprojektet "Kvinnorna i journalistkulturen"
Författare: Gabriella Sandstig (2002)


Arbetsrapport nr 3 2001 års publicistiska bokslut. En rapport om 36 tidningars bokstäver – i siffror
Tomas Andersson Odén (2002)


Arbetsrapport nr 2 Bilavgaserna och den allmänna opinionen. Åsikter och handlingsberedskap
Författare: Kent Asp & Magnus Fredriksson (2001)


Arbetsrapport nr 1
Medierna i vardagslivet. En metodologisk skiss över hur det är möjligt att använda dagböcker som insamlingsmetod i medieforskningen.
Författare: Annika Bergström & Ingela Wadbring (2001) 


 
Enstaka exempel på äldre arbetsrapporter finns i digital form:

Arbetsrapport nr 37
Brott och publicitet. kriminaljournalistik och presserik under 1900-taletFörfattare Britt Börjesson

Arbetsrapport nr 38
Massmediernas enfaldiga typer. Kvinnor och män i mediebruset den 17 mars 1994Författare: Maria Edström och Maria Jacobson

Sidansvarig: Monica Löfgren Nilsson|Sidan uppdaterades: 2018-12-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?