Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Lathund: Anhållan om disputation samt spikning av avhandling

Anhållan om disputation

Anhållan om disputation skall vara fakulteten tillhanda senast sex veckor före disputationen.

Handledare och doktorand skall fylla i blanketten Anhållan om disputation. Den elektroniska blanketten på samfaks webbplats skall användas. Fyll i denna på datorn och maila till Eva Börjesson på fakultetskansliet. Lämna sedan ett underskrivet original till forskningsadministratören som vidarebefordrar till fakultetskansliet.

Anhållan om disputation skall innehålla uppgifter om respondenten, datum, tid, lokal och plats för disputation, avhandlingens titel, handledare, förslag till ordförande, betygsnämnd och fakultetsopponent vid disputationen, samt undertecknas av respondent och examinator inom ämnet.

Elektronisk spikning:

 1. I samband med att anhållan om disputation sänds in tar också den elektroniska spiknings-processen sin början. Forskningsadministratören sänder då ett meddelande till GUPEA innehållande doktorandens namn och e-postadress, avhandlingens titel samt institution.
 2. Ett konto skapas i GUPEA och doktoranden får ett meddelande om att detta finns samt instruktioner för den fortsatta processen. Doktoranden får här också en länk som avhandlingen får när den är e-publicerad. Denna länk skall också finnas med i den tryckta upplagan i anslutning till ISBN-numret. (Se mer om hur du får ett ISBN-nummer nedan.)
 3. När avhandlingen är tryckt och doktoranden har tillgång till slutversionen (avhandling och spikblad) som pdf-fil tas nästa steg i e-publiceringen, dvs. avhandlingen läggs in i GUPEA.
  OBS om det blir något fel vid inläggningen i GUPEA, kontakta GUPEA-redaktionen så att den pågående inläggningen kan avbrytas och du kan börja om på nytt (ankn 6671).
  OBS att den version som e-publiceras måste vara exakt samma som den du disputerar på, dvs den tryckta versionen.
 4. Forskningsadministratören får ett meddelande från GUPEA att ett ärende finns för granskning och kontrollerar då att titel, författare, datum etc är korrekt, öppnar pdf-filerna och kontrollerar så att dessa är korrekta till omfång etc, samt kollar länkar till externa artiklar. Om något behöver kompletteras återsänds ärendet med kommentarer och då blir posten åter tillgänglig för doktoranden för justeringar. OBS att forskningsadministratören måste ha tillgång till pdf-filerna för granskning före tryckning och inläggning i GUPEA.
 5. När allt är OK godkänns e-publiceringen. Den är dock inte publicerad ännu utan detta sker i nästa steg
   

Spikning
 

Då boken är klar ska 20 exemplar levereras till UB och spikning i Vasaparken ska äga rum senast tre veckor före disputation. Kontakta utbildningshandläggaren Karl-Fredrik Ahlmark på Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, tel 786 6574 karl-fredrik.ahlmark@gu.se, ni bokar tillsammans in en tid för spikningen. OBS gör detta i god tid
.
Vissa perioder runt jul (24 december-6 januari) och på sommaren (16 juni-15 augusti) får inte räknas in i spikningstiden.


Till spikningen medtages vidare:

 1. Två (2) exemplar av avhandlingen + tre (3) extra spikblad (= titelblad + abstract).
 2. Kvitto från UB att de har fått sina 20 exemplar av avhandlingen.


Beträffande spikbladet observera följande:

 • att samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden har infört en ordning där även de artiklar som ingår i en sammanläggningsavhandling skall listas på spikbladet med angivande av tidskrift/motsvarande, år och nummer där de finns publicerade
 • att spikblad skall finnas i samtliga exemplar som levereras till UB samt även i de exemplar som distribueras av institutionen. Institutionens adress samt ISBN-nummer bör anges på abstract.

Vid besöket på kansliet spikas avhandlingen elektroniskt. Därefter är det bara att med ett exemplar av avhandlingen i hand bege sig till Vasaparken för den traditionella spikningen. Kontakta receptionen där borr och spik tillhandahålls.

För frågor om eventuell dispens från e-publicering kontakta Stephan Nylinder, tel 7865550, eller mejl. OBS dock att e-spikning genomförs på samma sätt oberoende om hela avhandlingen publiceras elektroniskt eller inte.

För ytterligare information rörande inlämning av avhandlingar se: www.ub.gu.se/help/forskare/avhandl/.

ISBN-nummer:
Våra avhandlingar ingår i normalfallet i JMGs bokserie. För att få ISBN-nummer vänd dig till forskningsadministratören.

Svensk sammanfattning:
OBS!! Glöm inte att i avhandling som skrivs på annat språk skall det finnas en svensk sammanfattning (ca 5 sidor).

Övrigt:
Ytterligare information om spikning och e-publicering finns på fakultetens webbplats.

Se också om e-publicering UBs webbplats. Där finns också kontaktinformation till GUPEA-redaktionen.

Sidansvarig: Christina Jones|Sidan uppdaterades: 2018-10-01
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?