Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tryckning av doktorsavhandlingar


Nedan följer information om vad som är viktigt att tänka på när det börjar bli dags att trycka din avhandling. Tänk på att kontakta forskningsadministratören i god tid. Det är också viktigt att ta kontakt med tryckeriet i god tid.

Regler för tryckbidrag och språkgranskning

Bidraget för tryckning av avhandlingar är maximerat till 25 000 kr för en upplaga inom intervallet 100–300 ex. OBS att ersättning utgår för den faktiska kostnaden, dvs om 350 ex kostar 25 000 blir ersättningen motsvarande kostnaden för 300.

Då vi ofta får många överexemplar som blir stående i lådor och då avhandlingarna nu oftast också e-publiceras rekommenderar institutionen en upplaga på max 150 ex om du inte anser dig i vara i särskilt behov av flera. (Se också nedan vilka som skall ha avhandlingen och vart den skall lämnas). Utöver utgår även bidrag till kostnader för språkgranskning. Institutionen skjuter inte till extra medel. Doktoranden får betala överskjutande kostnader själv.

Val av språkgranskare

När det gäller vetenskapliga texter, som t.ex. avhandlingar, har universitetet inga ramavtal. Du är fri att använda vilken leverantör du vill. Du bör dock kontakta den administrative chefen.

Val av tryckeri

Universitetet har avtal med några tryckerier som vi får använda för tryckning av avhandlingar. För information om dessa se avtalsdatabasen. Denna finner du via medarbetarportalen - se "För administratörer" längst ned på sidan. Sök "tryckeritjänster". Det går också bra att kontakta forskningsadministratören för information rörande tryckerier.

Det är viktigt att kontakta tryckeriet i god tid, minst cirka 1–1½ månad, före tryckning för offert och för planering av tryckningen av din avhandling. Det finns oftast utrymme för förhandlingar. Be alltid tryckeriet att också skicka offerten till forskningsadministratören.

OBS Du bör be om offert från flera tryckerier för att kunna jämföra och se vilket som är bäst för dig. Obs också att om du ändrar något efter du fått en offert kan priset bli ett annat så det är viktigt att du håller koll på kostnaden så att det inte överstiger 25 000 (om du inte har projektmedel eller dyl. som kan täcka den extra kostnaden).

När det gäller själva tryckningen behövs som regel ca 10 arbetsdagar. Om man behöver hjälp med layout av omslaget behövs längre tid. Färdigt manus (avhandling, spikblad och omslag) lämnas in som pdf-filer. Det är viktigt att detta är klart i god tid före själva spikdagen så att det finns utrymme för eventuella kompletteringar och justeringar. När det gäller processen för e-publicering se också Anhållan om disputation samt spikning av avhandling.

Hur ska avhandlingen se ut?

Alla dokument och presentationer som skapas vid Göteborgs universitet är identitetsstärkande verktyg och ska därför följa universitetets visuella identiteten. I den visuella identiteten ingår till exempel grafisk profil, mallar och trycksaker. Den grafiska profilen består av elementen namn, logotyp, typsnitt, färger och bildmanér, som tillsammans bildar ett ramverk för en enhetlig visuell identitet. JMG har även ett eget profilerande märke som används vid visuell kommunikation av och om institutionen.

Avhandlingar på JMG

En vanlig och passande storlek på avhandlingar är bokformatet S5, 165 x 242 mm.

På omslagets framsida ska institutionsnamn och logotyp vara skrivet och placerat som på exemplen nedan. Båda dessa finns förinlagda i In Design-mallen Avhandlingsomslag, svensk och engelsk, vilken kan laddas ned från mallbiblioteket på Medarbetarportalen (under rubriken Expertanvändare (InDesign).)

JMG har även ett eget profilerande märke och det ska vara placerat på avhandlingens rygg. Märket finns att hämta i den gemensamma mappen på servern.

I övrigt kan du välja att designa omslaget som du vill. Har du frågor kontakta institutionens kommunikatör.

Omslagen nedan är från en annan institution men illustrerar det som är enhetligt respektive det som är egen design.

Vad ska finnas med?

Omslag
Framsida:
Uppgifter som alltid skall finnas på omslagets framsida:

 • Avhandlingens titel
 • Eventuell undertitel
 • Författarens för- och efternamn
 • Universitetets logotyp på platta + institutionens namn

Rygg:
Uppgifter som alltid skall finnas på omslagets rygg:

 • Avhandlingens huvudtitel
 • Författarens namn
 • JMGs märke

Baksida:
Omslagets baksida kan användas för att presentera bokens innehåll och författare.

Inlaga
Titelsida:
Uppgifter som alltid skall finnas på titelsidan:

 • Avhandlingens fullständiga titel
 • Författarens för- och efternamn
 • Logotypen med GU och institutionen

Övriga uppgifter som kan finnas på titelsidan:

 • Eventuellt series namn samt skriftens nummer i serien

Tryckortssida:
Tryckortssidan skall i regel vara placerad på titelsidans baksida.
Uppgifter som alltid skall finnas på denna sida:

 • ”Avhandling för filosofie doktorsexamen i (ämne), Göteborgs universitet (datum)”
 • © Författarens för- och efternamn, årtal för första utgivning
 • Tryckeriets namn, tryckort och år
 • ISBN
 • Internetlänk*

*När man laddar in avhandlingen i GUPEA (se e-spikning på vår sida Anhållan om disputation samt spikning av avhandling) får man den internetlänk som också skall finnas med i den tryckta versionen av avhandlingen, samt på spikbladet, i anslutning till ISBN-nr.

Övriga uppgifter som kan finnas på tryckortssidan:

 • Eventuell series namn
 • Fonder som har bidragit med medel till utgivningen
 • Namn på personer som gjort omslag, layout mm
 • Dedikationer

Dedikationssida:
Om man särskilt vill framhålla dedikationer kan de ägnas en egen sida.

Abstract-sida:
Ett engelskspråkigt referat (abstract) skall fogas till doktorsavhandlingen. OBS! Denna sida kall vara samma som spikbladets baksida, se nedan.

Abstract bör omfatta högst 500 ord och innehålla:

 • Författarens namn
 • Avhandlingens titel (om svensk titel även på engelska)
 • Det språk avhandlingen är skriven på
 • Namn och adress till institutionen
 • Årtal
 • ISBN
 • Internetlänk* (se ovan)
 • Nyckelord

OBS att abstract-sida i själva avhandlingen inte är obligatoriskt men kan vara bra eftersom spikbladet, där abstract måste finnas på baksidan (se nedan), lätt försvinner med tiden.

Spikblad:
Till doktorsavhandlingar skall också fogas ett löst disputationstitelblad (spikblad). Av detta bör framgå att det avser en avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen och att samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden godkänt att avhandlingen framläggs.

Spikbladet bör därutöver innehålla:

 • Avhandlingens titel
 • Författarens namn och titel
 • Tid och plats för disputationen
 • Institutionens namn
 • Ämnesområdet för doktorsexamen
 • Institutionens logotyp
 • Abstract (se ovan) på bladets baksida

Publikationslista:
Kontakta forskningsadministratören för den senast uppdaterade versionen av JMGs publikationslista. Denna skall finnas längst bak i boken.

I avhandlingar som är skrivna på annat språk än svenska skall det också finnas en sammanfattning på svenska (4-5 sidor). Sammanfattningen kan placeras i början eller slutet av avhandlingen.

Tryckerierna har oftast god kännedom om vilka regler som gäller och kan även (mot en avgift) hjälpa till med den avslutande redigeringen av boken.

Se också:
Samhällsvetenskapliga fakultetens Regler för doktorsavhandling och disputation, under Utbildning på forskarnivå, regler och riktlinjer.

Vem skall ha avhandlingen/Vart skall den lämnas?

20 exemplar av avhandlingen skall lämnas till UB, Centralbiblioteket, före spikningen. I samtliga skall spikblad finnas. En del tryckerier levererar både till UB och till institutionen/doktoranden utan extra kostnad eller för en mindre kostnad som kan rymmas inom tryckbidraget. I annat fall ansvarar doktoranden själv för detta. Vid leveransen får doktoranden ett kvitto på att UB fått sina exemplar och detta skall medtas vid spikningen tillsammans med två exemplar av avhandlingen och ett extra spikblad. Meddela gärna UB i förväg så att kvittot kan vara klart vid leveransen. Se Anhållan om disputation samt spikning av avhandling. Se också Allmänna regler för avhandlingenUBs webbplats under service, inlämning av avhandlingar.

Forskningsadministratören ansvarar för att avhandlingen distribueras enligt nedan:

 1. Opponent och deltagare i betygsnämnd
 2. Ett exemplar vardera till ämnesinstitutionerna i landet (Örebro, Uppsala, Södertörn, Jönköping, Karlstad, Stockholm (JMK), Lund, Mittuniversitetet (Sundsvall), Umeå och Malmö högskola. För adresser se Nordicoms hemsida

 

Dessutom:

 1. 25 ex skall finnas tillgängliga vid disputationen
 2. 20 exemplar till institutionen (dessa kan lämnas till forskningsadministratören).
 3. Doktoranden själv har enligt doktorandreglerna, rätt till minst 20 exemplar för eget bruk
 4. Vissa doktorander delar ut en bok till varje arbetskamrat, detta är helt frivilligt.

 

Vid disputationstillfället

Forskningsadministratören beställer blommor till salen samt ansvarar för att denna ställs iordning med vatten på borden etc. Vidare handlar forskningsadministratören smörgåsar och vatten till betygsnämndens sammanträde och ordnar förfriskningar (dryck, godis, snacks) för släkt, vänner och kollegiet under betygsnämndens sammanträde. Detta bekostas av institutionen men vill doktoranden ha alkoholhaltiga drycker till minglet får detta bekostas och inhandlas av doktoranden själv.

Sidansvarig: Christina Jones|Sidan uppdaterades: 2016-06-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?