Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Programmets innehåll
och struktur


Magisterprogrammet i undersökande journalistik (Master's programme in investigative journalism) består av fyra kurser om 15 hp. Samtliga kurser ges i JMG:s regi och ger poäng i ämnet Journalistik. Programmet är internationellt och undervisningsspråket är engelska.

Utbildningsplan för Magisterprogrammet i undersökande journalistik. Svensk version (pdf)

Mål och pedagogik

Undervisningen är väl förankrad i den journalistiska professionen och nyhetsindustrin, och har utvecklats i samråd med dem. Det övergripande målet med programmet är att förbereda dig för en föränderlig nyhetsverksamhet och öka din kompetens att granska globala och transnationella institutioner, företag, politik, organisationer och andra aktörer. Detta genom att bredda dina kunskaper om området och ge dig användbara färdigheter i datadriven journalistik och visualisering, projektledning, entreprenörskap och tvärande samarbeten.

Kurserna varvar teori och praktik och belyser aktuella tematiker med fokus på både kunskap och färdigheter. Ett uttalat pedagogiskt mål är att sträva bort från den uppdelning mellan akademiska och professionella moment som så ofta präglar yrkesförberedande program. Detta gör vi genom att betona de problematiserande och metodologiska aspekterna av journalistiken, samt att lyfta fram de tillämpande möjligheterna med vetenskapliga perspektiv och forskning. Varje kurs i programmet innehåller delkurser i metod, vilka sammantaget ger 15 hp metod på avancerad nivå.

Ett annat explicit mål med programmet är att ta till vara på studenternas egna resurser och sträva bort från kunskapsförmedling byggd på envägskommunikation och färdiga kunskapspaket. Den utvecklingshastighet som präglar medier och journalistik för tillfället kräver något annat, nämligen utrymme för kreativitet, innovation och att våga pröva nya tankemodeller. Kurserna kräver därför att studenterna är på plats och deltar aktivt i undervisningen.

Kurserna

Investigative journalism in digital environments, 15 hp

Programmets första kurs introducerar grundläggande tekniker, etiska förhållningssätt och tillvägagångssätt för undersökande journalistik i digitala miljöer. Kursen syftar till att ge förståelse för vad undersökande journalistik är, vilka utvecklingstendenser som är mest centrala just nu, samt journalistikens ekonomiska, kulturella och politiska grunder.

Investigative journalism across borders, 15 hp           

Huvudsyftet med denna kurs är att spetsa diskussionerna ännu mer mot undersökande journalistik, och då framförallt undersökande journalistik som spänner över landsgränser. Denna typ av journalistiska projekt ställer avancerade och annorlunda krav på research, hypotesprövning och källkontroll än rent nationella, just för att förhållanden skiljer sig från land till land. Kursen innehåller därför både utblick i form av geografiskt komparativa analyser, träning i statistisk analys och användning av databaser online, samt planering och research av ett internationellt gränsöverskridande grävprojekt.

Data journalism and visualisation, 15 hp                    

Kursen handlar framförallt om journalistisk metod, med speciellt fokus på statistik- och databaskunskap för journalistiska syften. Då datajournalistik är ett växande område i branschen finns också aktuell forskning som kan kontextualisera och fördjupa förståelsen för denna journalistiska genre. Studenterna får lära sig handfasta metoder i programmering och dataresearch men också metoder för visualisering av färdiga resultat. Det är en konst i sig att gestalta datajournalistik på ett attraktivt och lättfattligt sätt, varför grundläggande färdigheter i detta utgör en viktig del av kursen.

Master project in investigative journalism, 15 hp, eller Master thesis in investigative journalism, 15 hp

Utbildningen avslutas med ett examensarbete i undersökande journalistik och ska innefatta statistisk databehandling i någon form. Examensarbetet genomförs som ett journalistiskt, undersökande projekt eller som en akademisk uppsats, givet studentens eget val. Studenterna på båda kurserna läser flera moment parallellt och oavsett genre ställs höga krav på systematik, transparens och teoretisk förankring. Studenten ska i examensarbetet visa att de har förmåga att utifrån relevanta teoretiska perspektiv formulera en relevant frågeställning, välja bäst lämpad metod och designa en undersökning. Undersökningen ska genomföras, resultaten bearbetas och analysen presenteras i lämplig form.

Examen

Efter avslutad examen kan studenten ansöka om en Filosofie magisterexamen i journalistik med inriktning mot undersökande journalistik, 60 hp

Kontakt MIJ

Studieadministratör/studievägledare
Christina Jones
Tel: 031 786 5179
E-post: christina.jones@jmg.gu.se

Programansvarig
Ulla Sätereie
Tel: 031 786 4999
E-post: ulla.satereie@jmg.gu.se

 

Sidansvarig: Ulla Sätereie|Sidan uppdaterades: 2020-04-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?