Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Programmets innehåll och struktur

Masterprogrammet i politisk kommunikation (Master´s programme in Political Communication) är ett tvåårigt program och består av sex kurser om 15 eller 30 poäng. Kurserna ges i JMGs eller Samhällsvetenskapliga fakultetens regi. Programmet är internationellt och undervisningsspråket är engelska.

Utbildningsplan

Mål och pedagogik

Masterprogrammet i politisk kommunikation (PolCom) består av en struktur av kurser avvarierande längd. Kurserna ges på helfart och kombinerar teori med tillämpning. Syftet är attförbereda studenterna för professionellt arbete inom fältet politisk kommunikation. Programmet är campusförlagt och bygger i stor utsträckning på aktivt deltagande av studenten.

Kurserna

Termin 1

MK2201 Politisk kommunikation i den digatala tidsåldern, 30 hp

Kursen Political Communication in the digital age introducerar politisk kommunikation som forskningsområde och samhälleligt fält. På kursen blir studenten bekant med centrala vetenskapliga begrepp, teorier och forskning inom området, liksom mer djupgående förståelse av strategisk kommunikation och opinionsanalys. Genomgående ligger tyngdpunkten på samhälls- och demokratiperspektiv. Ett särskilt fokus läggs på digitalisering och hur det förändrar villkoren för politisk kommunikation. Olika medier, t.ex. traditionella nyhetsmedier och digitala kommunikationskanaler som sociala medier, är viktiga i politisk kommunikation. Därför står mediernas villkor liksom deras effekter i centrum under kursen.

Vidare ger kursen verktyg för att analysera opinioner och mediepubliker. För att kunna påverka eller analysera opinioner måste man förstå dem. Hur bildar individer och grupper åsikter i olika frågor? Hur förändras opinioner över tid? Dessa och liknande frågor diskuteras under kursen.

Strategisk kommunikation med avseende på politiska mål belyses också i kursen. Här riktar kursen sökarljuset mot frågor om hur myndigheter och andra organisationer kommunicerar och hur aktörer försöker forma åsikter eller direkt övertyga makthavare genom lobbning.

Termin 2

SF2222 Citizens, Politicians and the Media, 15 hp (svensk kurstitel saknas)

Kursen ges tillsammans med statsvetenskapliga institutionen och fördjupar perspektiv som introducerats på termin ett med speciellt med fokus på parlamentariska processer och internaktionen mellan de tre aktörerna medborgare, politisker och medier. Kursen lyfter fram olika aspekter av denna interaktion; väljarbeteende, politisk psykologi, politiskt deltagande och representation, medieeffekter, politisk journalistik och nyhetsbevakning, utifrån frågan hur demokratin kan förbättras utifrån den forskning som finns på området.

MK2202 Kriskommunikation, 15 hp

Kursens syfte är att ge en bred introduktion till en snabbt växande området kriskommunikation. Den tar avstamp i en översikt av organisatoriska perspektiv på kriskommunikation med fokus på dominerande retoriska och interaktiva angreppsätt. Vidare betonas vikten av ett medborgarperspektiv med utgångspunkt i den aktuella forskning som bedrivs vid institutionen. Kursen kommer att belysa kriskommunikation i olika kulturella kontexter och ta till vara på studentgruppens diversitet i en kritisk analys av krisfall från hela världen. Förutom detta kommer studenterna ges möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper i en simulerad krissituation.

Termin 3

MK2100 Medie- och kommunikationsvetenskaplig analys, 15 hp

Kursen erbjuder en karta över det medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningsfältet och fördjupningar av valda delar av detta. Fokus ligger på aktuell medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning, att träna studenterna i avancerad sökning och bearbetning av vetenskaplig litteratur, samt akademiskt skrivande.

SF2321 Tillämpad statistisk analys, 15 hp
eller
SF2322 Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder, 15 hp
eller
SF2323 Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder, problem och design, 15 hec
eller
MK2301 Kvantitativa metoder i journalistik, medier och kommunikation, 15 hec

Beroende på intresse och framtida inriktning kan studenten välja att läsa en kvalitativ eller kvalitativ metodkurs. Dessa ges tillsammans med andra institutioner på Samhällsvetenskapliga fakulteten. MK2301 är vår egna kurs som kommer att ges här på JMG.

Termin 4

MK2502 Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, 30 hp

Utbildningen avslutas med en masteruppsats på 30 hp. Kursen omfattar ett självständigt forskningsarbete där studenten genomför en empirisk studie inom området politisk kommunikation. Studenten väljer tema för uppsatsen i samråd med en handledare. Forskare vid JMG kan föreslå uppsatsidéer som är relevanta för pågående forskningsprojekt. Det kan också finnas möjligheter att genomföra en studie i samarbete med en extern organisation.

Studien skrivs i form av en akademisk uppsats, som presenteras och diskuteras vid ett avslutande seminarium. Vid seminariet kommenterar och diskuterar varje student också en annan uppsats.

Examen

Efter avslutad examen kan studenten ansöka om en Filosofie masterexamen med huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap.
 

Kontakt PolCom

Studieadministratör/studievägledare
Christina Jones
Tel: 031 786 5179031 786 5179
E-post: christina.jones@jmg.gu.se

Programkoordinator
Nicklas Håkansson
Tel: 031 786 4944
E-post: nicklas.hakansson@jmg.gu.se

Sidansvarig: Nicklas Håkansson|Sidan uppdaterades: 2019-11-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?